Norske bedriftsledere fornøyde med eget nettsted

 Arild Nybø

 11.mai 2009

Norske bedriftsledere er stort sett fornøyde med nettstedet sitt, men de færreste oppdaterer innholdet daglig. Det viser en undersøkelse Mediebruket har gjennomført.
– Det viktigste formålet med nettstedet er at det skal fungere som reklame, svarer bedriftslederne. Nest viktigst er at kunder og andre skal kunne finne informasjon om bedriften.

Mediebruket gjennomførte våren 2009 en markedsundersøkelse i forbindelse med utvikling av egen forretningsidé. En del av resultatene fra undersøkelsen gjengir vi her. I alt kom det inn svar fra 215 bedrifter, men antall svar varierer fra spørsmål til spørsmål. Hvis ikke annet er nevnt ligger tallet på respondenter på mellom 140 og 180 på hvert enkelt spørsmål. Ingen mediebedrifter (aviser, kringkasting, nettavis) har deltatt i denne undersøkelsen, men vi har denne våren gjennomført en annen undersøkelse blant mediene.

Flest svar fra mellomstore bedrifter
I denne undersøkelsen har vi fått flest svar fra ansatte i mellomstore bedrifter.


28 % av de som har svart arbeider i en bedrift med mellom 20 og 50 ansatte. 25 % har mellom 50 og 100 ansatte, og 12 % har mellom 100 og 200 ansatte.


33 % har mellom 100 millioner og 500 millioner kroner i omsetning, 17 % har mellom 50 og 100 millioner, 15 % omsatte for mellom 20 og 50 millioner, og 15 % har mer enn 1 milliard i omsetning.

Bare 2-3 % mangler eget nettsted

Ikke overraskende har de aller fleste bedriftene som har svart et nettsted. 171 (97 %) av respondentene har nettsted, 5 har ikke, og de fleste av bedriftene uten eget nettsted har mindre enn 20 ansatte. Halvparten av bedriftene har intranett som bare ansatte har tilgang til. En tredjedel har ekstranett som f.eks. kunder og leverandører har tilgang til.

Blant de 5 respondentene som ikke har eget nettsted er det bare 1 som ikke har planer om å opprette et slikt, med begrunnelsen: «Våre kunder trenger ikke info om oss på nett». De fleste av disse fem er likevel omtalt i katalogtjenester eller på nettsted hos kjede/konsern/eier.

Bedriftene fornøyde med nettstedene Vi spurte «Hvor fornøyd er du med den generelle tilstanden på nettstedet deres? (F.eks. om det ser det profesjonelt ut og kundene finner det de leter etter)». 146 har svart på dette spørsmålet.

67 % er fornøyde med tilstanden, og 20 % er misfornøyde. Resten svarer «Verken/eller».

Deretter spurte vi «Hvor fornøyd er du med oppdateringsfrekvensen på nettstedet deres? (F.eks. om nettsidene blir oppdatert så ofte som de burde, som kundene forventer).» Her er 63 % fornøyde mens 27 % er misfornøyde.

De største ville gjerne brukt mer ressurser
Hvor fornøyd er du med hvorvidt det blir brukt nok ressurser på nettstedet deres, spurte vi. (Både interne ressurser og evt. innleie av eksterne ressurser).

Halvparten (51 %) er fornøyde med ressursbruken, mens 29 % er misfornøyde (Bare 5,5 % svarte «Svært misfornøyd» mens 23,5 % svarte «Litt misfornøyd»).

Når vi deler opp resultatene ser vi at bedrifter med færre enn 20 ansatte er enda mer fornøyde med nettstedet sitt enn gjennomsnittet (60 %).

Egne ansatte har ansvaret
De fleste bedriftene (75 %) svarer at det er egne ansatte som oppdaterer innholdet på nettstedet, og 9 % svarer at sidene blir oppdatert av ansatte i tilhørende kjede eller konsern, mens 12 % svarer at innholdet blir oppdatert og vedlikeholdt av eksterne ressurser.

40 % av bedriftene har spesialmedarbeidere, det vil si egne stillinger for ansatte som har ansvar for å oppdatere nettsidene (f.eks. webansvarlig, informasjonskonsulent, nettredaktør o.l). 60 % svarte «Nei, ansvaret for dette ligger til en annen stilling».

Til de som ikke har egne nettmedarbeidere spurte vi også om hvem som oftest oppdaterer nettsidene. Her er svarene jevnt fordelt mellom sekretærer og konsulenter, daglig leder, sals-/markedsansvarlige og IT-ansatte.


I gjennomsnitt arbeider 1,21 medarbeidere på hel- eller deltid med nettsidene til bedriftene. 44 % opplyser at én medarbeider har dette til ansvarsområde, 26 % har to nettmedarbeidere, og 10 % har flere enn 10 nettmedarbeidere.

– Egen kompetanse er god nok
Når det gjelder den interne kompetansen i bedriften til å vedlikeholde innholdet og drive nettstedet er hele 62 % fornøyde.
Bare 4 % er svært misfornøyde, og 16 % er litt misfornøyde (dvs. tilsammen er 20 % misfornøyde i større eller mindre grad).

På spørsmålet om hvilke oppgaver i forbindelse med nettstedet det kan være aktuelt å sette bort til eksterne samarbeidspartnere, ønsker det store flertallet å ta seg av produksjon og oppdatering av innholdet selv (75 %). Bare 7,5 % sier at det er aktuelt å outsource dette arbeidet til eksterne firma.
Men når det gjelder teknisk drift som hosting osv. sier 55,5 % at de leier denne tjenesten hos eksterne, eller kunne tenke seg å gjøre det.

Kan det være aktuelt for din bedrift å sette ut alle oppgavene ovenfor til eksterne – dvs. total drift/outsourcing av deres nettsted, spurte vi. Her svarte 79 % «Nei» og 19 % svarte «Ja».

De færreste oppdaterer daglig
Oppdateringsfrekvensen varierer en hel del. Hver tredje bedrift (34,5 %) oppdaterer innholdet på nettstedet ukentlig, og en annen tredjedel (32 %) oppdaterer månedlig. 20 % svarer at de oppdaterer en eller flere ganger daglig, mens 7 % bare oppdaterer en gang i kvartalet.

Blant bedriftene med mindre enn 20 ansatte er det ingen som svarer at de oppdaterer innholdet på nettet daglig. 40 % svarer «Månedlig» og 40 % svarer «Ukentlig». De siste 20 % oppdaterer sjeldnere.

Nettsted fungerer som reklame
Respondentene er bedt om å prioritere mellom hva som er den viktigste funksjonen nettstedet har for bedriften (se tabell). Viktigst er det at nettstedet reklamerer for bedriften (32,6 %), og at nettstedet gir generell informasjon til andre bedrifter (26,2 %) og til privatpersoner (14,2 %).


Det er nesten ingen som oppgir av det viktigste med nettstedet er å skaffe annonseinntekter. Men legg merke til at ingen mediebedrifter er invitert til denne undersøkelsen. Se egen undersøkelse blant norske nettansvarlige og redaktører på nyhetsnettsteder.

(Teksten på denne siden kan brukes fritt av andre, delvis eller i sin helhet, så lenge Arild Nybø, Mediebruket blir kreditert som opphavsmann, gjerne med lenke til denne bloggen om mulig.)