Utnytt internett til det fulle ved å kombinere innhold

 Sindre Skrede

Internett gjør det mulig å presentere informasjon på helt nye måter. Ved å kombinere tekst, bilder, animasjoner og video på en god måte kan man utnytte formidlingspotenisalet til det fulle.

De fleste nettsider har et produkt å selge. Det kan være et fysisk produkt, som biler eller datautstyr, men også immaterielle ting som artikler, meninger og bilder. I alle tilfeller er produsenten av innholdet avhengige av å fenge og holde på sitt publikum — et publikum som får stadig mindre tålmodighet.

Et skjermbilde av multimedienettsiden til the New York Times, som viser en reise langs det de kaller

«Den moderne silkeveien» — reportasje fra the New York Times. S

Innholdskombinasjon er én av måtene man kan fenge publikum på, og som i og for seg ikke er et nytt konsept: det å kombinere tekst og bilder er for eksempel svært vanlig, og har vært det lenge. De senere årene har økt båndbredde og langt enklere produksjon gjort det lettere å inkludere film og animasjon på nett. NRK bruker for eksempel interaktive animasjoner i flere av sine artikler. Et eksempel er NRKs artikkel om innvandring til Norge fra Europa, som viser flyktningestrømmen fra ulike land til ulike fylker i Norge. New York Times produserer også multimediefortellinger, som for eksempel en artikkel om den «moderne silkeveien».

For publikum tilfører multimediedelen artikkelen stor verdi. De får en helt annen innsikt i materialet som ligger til grunn for artikkelen enn de ellers ville fått. Kartet viser de enorme avstandene varer fra Asia til Europa tilbakelegger, mens bilder og film forteller oss mer om hvilke mennesker og maskiner som jobber sammen for å få varene frem dit de skal. Ønsker man å lese mer om temaet er selve artikkelen til New York Times fyldig og velskrevet.

Noe å selge?

Et skjermbilde av nettsiden ifixt.com.

Sider som ifixit.com selger ikke bare produkter, men viser deg også hvordan de brukes. Skjermdump: ifixit.com

Nyhetsartikler og reportasjer er naturligvis bare et av flere omåder hvor det kan være hensiktsmessig å kombinere ulike typer innhold. For en selger er produktbeskrivelser og brukermanualer er et godt eksempel på hvor nyttig det kan være å kombinere ulike medietyper.

Selger du hurtigkjettinger til bil kan det være nyttig å presentere kjettingene gjennom en film som viser hvordan produktet brukes, og hvor effektivt det er på glatt føre. Nettsider som For eksempel har ifixit.com bygget opp et arkiv med nesten 10 000 guider for reparasjon av alt fra fotoapparater til biler. Guidene følger i stor grad samme system, og bygger på enkle tekster og informative bilder, men også filmer som viser framgangsmåten for flere av reparasjonene.

Ifixit forteller deg dermed både hvordan du skal skru fra hverandre en gjenstand, bytte ut delen du ønsker, og hvordan du skal sette den samme igjen. I tillegg selger de reservedeler til flere av produktene som omtales på siden, samt verktøy man kan få bruk for til reparasjonen. Nettsiden til ifixit selger dermed ikke bare et produkt, de tilfører også produktet sitt merverdi ved å vise publikum hvordan produktet brukes. Det tjener de på.

Flere innganger

En gjennomtenkt presentasjonsform fører også til flere innganger til samme materiale. Uavhengig av om man søker etter kjettinger for å kjøpe dem, lurer på fordelene med hurtigkjettinger eller ønsker instruksjoner for bruk kan man få nytte av det samme innholdet. For produsenten av innholdet kan dette bety flere besøk, og for besøkende er det nyttig å slippe å oppsøke mange ulike nettsider for å få tak i informasjon.

En velbalansert miks av innhold kan dermed føre til både flere besøk og økt respons, i tillegg til at det opprinnelige produktet får større verdi — både for sender og mottager.