Ny rapport innen bedriftsmarkedet:
Sosiale medier er ikke så viktig i kjøpsfasen
som man trodde

 Guro Bryn Høgheim

Nye undersøkelser presentert i B2B Web Usability Report 2015 gir deg verdifull innsikt i hva nettsiden din bør inneholde for å oppnå kredibilitet hos potensielle kunder, og hvordan aktiviteten din i sosiale medier påvirker kunden i kjøpsfasen.

Viktig å etablere tillitt

Første del av rapporten tar for seg hva potensielle kunder ønsker å finne på fremsiden din, noe som forteller deg mye om hvordan de orienterer seg i researchfasen. Du oppnår tillit ved å tilby informasjonen de ønsker, noe som igjen hjelper deg å bli med i vurderingen senere i salgstrakten. Det kommer frem at mange B2B-kunder (business to business) først ser etter informasjon om produkter og tjenester. Et annet innholdselement som spiller en signifikant rolle i å etablere tillit er fyldig kontaktinformasjon. På spørsmål om hva som får respondentene til å forlate en nettside svarte 44% av respondentene “Ingen kontaktinformasjon/Telefonnummer”. Dataene under viser at informasjonen må være tydelig og lett tilgjengelig. Det er selvfølgelig også viktig at informasjonen er oppdatert.

B2B-kunder liker ikke distraksjoner

B2B-kunder er travle når de gjør research hos leverandører og de har lav toleranse for forstyrrelser. Når de ble spurt hvilke elementer som irriterer dem i researchfasen og hva som får dem til å forlate en nettside, svarte 46% “mangel på informasjon (kan ikke se hva bedriften leverer)”, noe som igjen kan knyttes tilbake til å etablere troverdighet og tillit.

Andre elementer som scorer høyt på irritasjon og får dem til å forlate nettsiden din er mangel på kontaktinformasjon/telefonnummer (44%) (51% svarte at tilfredsstillende kontaktinformasjon mangler på de fleste nettsider), animerte annonser/popup (42%), dårlig design eller navigasjon (37%), samt video og lyd på autoplay (33%).

Hva irriterer deg og fører til at du forlater en nettside?

best-praksis-b2b-nettside

Lærdommen her er at du bør fjerne alt som distraherer og som hindrer et effektivt besøk for potensielle kunder. Du bør vurdere å oppgradere nettsiden din om den er eldre enn fem år med den hensikt å forbedre navigasjonen og brukervennligheten.

Sosiale medier viser seg å ikke være så viktig i kjøpsfasen

I undersøkelsen ble respondentene stilt spørsmål spesifikt knyttet til tre faser i kjøpsløpet: research, vurdering og beslutning. Sosiale medier og blogg har påvirkning på ulike trinn i kjøpsløpet, men innvirkningen er ikke så signifikant som markedsførere tidligere trodde i følge rapporten.

Hvis du som leverandør stoler blindt på blogg eller sosiale medier for å drive trafikk og forespørsler mangler du et bredere spekter av muligheter. Man bør ta i bruk flere kanaler for å nå ut til alle.

Hvor mye påvirker en leverandørs aktivitet i sosiale medier din beslutningsprosess?

Sosiale medier (6)

Sosiale medier spiller en større rolle i researchfasen. 59% av respondentene svarte at de aktivt eller noen ganger bruker sosiale medier for å finne aktuelle leverandører, 38% sa at de aldri gjør det.

Dette kom også frem i undersøkelsen:

Innhold B2B-kunder er villige til å fylle ut et skjema for å motta

B2B-fylle-ut-skjema-for

Personlig informasjon B2B-kunder ikke ønsker å gi fra seg i et skjema

B2B-ikke-gi-fra-seg-i-skjema