Tips til hvordan du velger riktig domene

 Guro Bryn Høgheim

Domenenavnet ditt er identiteten din på nettet, og det å velge riktig kan ofte være like vanskelig som det er viktig. Et godt domene er vesentlig for hvor lett det er å huske deg og viktig for en god plassering i søkemotoren. Vi har satt sammen noen tips for å gjøre det lettere for deg å velge riktig.

Definisjon domene:
Et domene er en internettadresse du kan kjøpe rettigheten til og som kan knyttes opp mot din virksomhet eller ditt navn.

frontoffice.no

Et domene er unikt, og du kan ikke ta et domene som noen har tatt før deg. Det samme gjelder andre, ingen kan ta et domene som du har registrert. De fleste domeneleverandører har en side der du kan sjekke om domenet du ønsker deg er ledig.

Gjør det enkelt

Domenenavnet du velger bør være enkelt å huske, uttale og oppfatte, unngå kompliserte kombinasjoner av ord og rare stavemåter. Først og fremst bør du registrere bedriftens merkenavn, men det kan også være lurt å sikre seg egne produktnavn eller naturlige søkekriterier slik at du er lett å finne.

Domenenavnet bør ikke være for langt, men kort og presist slik at det er lett å huske for allmennheten, men selv om et domenenavn bør være kort, så må det ikke gå på bekostning av det som er naturlig. I utgangspunktet bør du ikke bruke forkortelser, hvis ikke forkortelsen er godt kjent i markedet. Når firmanavnet består av 6-14 tegn er det naturlig å bruke det fulle navnet som domenenavn.

Tenk på feilstavinger

Uttal gjerne domenet høyt for å sjekke om det er muligheter for misforståelser. Hvis du har et firmanavn som er vanskelig å stave, bør du sikre deg domener med ulike stavemåter, da kan du sette opp en eller flere 301-redirect (viderekopling) som sender besøket til den samme nettsiden. Det kan være lurt å kjøpe domenevarianten med bindestrek også om du har et et navn som naturlig kan deles opp. Dette gjelder også om du har tall i domenenavnet, det kan være vanskelig for besøket å vite om domenet inneholder tallet «3» eller «tre». Kjøp gjerne begge alternativene hvis det er sannsynlig at det kan oppstå en misforståelse.

Særnorske tegn i domenet

Du står fritt til å velge særnorske tegn (æ,ø,å) i domenenavnet ditt. I følge Norid er ikke særnorske tegn like robuste som de med internasjonale standardtegn. Det skyldes at det fremdeles finnes nettlesere og e-postprogrammer som ikke støtter slike tegn i adressene. I tillegg kan ikke slike tegn tastes inn fra alle tastaturer. Vi anbefaler derfor at du bruker internasjonale standardtegn som hoveddomene, men at du setter opp en 301-redirect til domenet med særnorske tegn. En redirect kan du sette opp selv i kontrollpanelet til domeneleverandøren, eller du kan be om hjelp fra nettsideleverandøren din.

Hvilket toppdomene bør du velge?

La målgruppen din avgjøre valget av toppdomene. Som hovedregel kan man si at norske bedriter bør velge under .no som sitt hoveddomene, mens de med internasjonale eller engelsktalende kunder bør velge et internasjonalt domene.

Nasjonale topp-domener for nasjonale målgrupper

Hvis målgruppen din er utelukkende nordmenn bør du velge et .no-domene. Det er ingen gTLD (generiske toppdomener) som gir deg høyere rangering i Google sine søkeresultat enn et .no-domene om en søker på norsk og er fysisk plassert i Norge. En rekke undersøkelser bekrefter dette, og det samme gjør Google. Tilsvarende gir .dk den høyeste rangeringen for lokale søk i Danmark. Nordmenn har også høyere tillit til norske domener.

Internasjonale toppdomener for flernasjonale og internasjonale målgrupper

Er målgruppen din internasjonal eller engelsktalende, bør du velge et internasjonalt domene. Med internasjonale domener menes toppdomener som f.eks. .com, .net, .org og .info. Disse domenene har ingen geografiske begrensninger og normalt kan alle registrere de. Internasjonale toppdomener med engelsk tekst kommer normalt høyere opp i søkeresultatene enn nasjonale toppdomener.

Hvis bedriften din hovedsaklig retter seg mot det norske markedet, men også opererer internasjonalt, så anbefaler vi at du setter opp .no-domenet som toppdomene og peker alle andre toppdomener til .no-domenet.

Andre tips

  • Ikke registrer et domene som er så generelt at det ikke har noen tilknytning til selskapet (f.eks kake.no om du driver et konditori). Et generelt domene vil være vanskelig å få tak i, fordi det gjerne er tatt fra før, i tillegg gir ikke det bedriften din creds i søkemotoren.
  • Dess eldre et domene er, jo høyere rangeres det på Google. Derfor kan det være lurt å sikre seg domenet om du har planer om et fremtidig selskap eller produkt.
  • Husk at et viktig behov med et domene er e-postadresser. Domenet bør derfor ikke være for langt, fordi det øker sjansene for feilstavinger, og da får du ikke e-postene du skulle fått. I tillegg bør man forstå hvilken bedrift det er snakk om ut i fra domenenavnet i e-postadressen.
  • Husk at mange prøver seg frem ved å taste naturlige domener i nettleseren, du bør derfor ikke være for kreativ :)
  • Unngå å registere et domene som ligner på andre allerede registrerte, det kan føre til at kunden kommer til feil nettside og at e-poster kommer på avveie. (om firma.no allerede er registert bør du for eksempel velge firma.com i stedet for firma-as.no).

Har du flere tips på veien mot et godt domene?