Full kontroll på lærlingperioden med «Min logg»

FAGBLOGG 

Lokalt samarbeid skapte tidssparende digitalt verktøy som gir oversikt over lærlingene og oppgavene de gjør. Å kvalitetssikre utdanningsløpet til lærlinger krever god oversikt: Opplæringskontorene skal sikre at lærlinger i de mange ulike medlemsbedriftene gjennomfører hundrevis av oppgaver i henhold til læreplanen. Det kan virke kaotisk og stressende, men med det digitale verktøyet «Min logg» som Mediebruket har utviklet for Bilbransjens opplæringskontor Sogn og Fjordane (BOK) har opplæringskontorene, mentorene i bedriftene og lærlingene full oversikt.
Bilbransjens opplæringskontor Sogn og Fjordane (BOK) så at de trengte et godt verktøy for å kvalitetssikre opplæringen til lærlingene. De gikk derfor inn i et samarbeid med Mediebruket i Førde, som utvikler alle typer avanserte internettløsninger, om å utvikle verktøyet «Min logg».

Med «Min logg» kan lærlingene logge oppgaver raskt og enkelt. Og lærlingen, lærebedriften og BOK kan like enkelt se hvilke læreplanmål lærlingen mangler øvelse i.
Brukerane kan jobbe både fra PC, nettbrett og mobil. Lærlingene bruker det mest på mobil, mens lærebedrift og opplæringskontor «Min logg» mest på PC.

Kvalitetssikrer opplæringen

– «Min logg» startet med et ønske om å på enda bedre vis kvalitetssikre at opplæringen til lærlinger skjer etter nasjonale læreplaner. For å garantere dette må vi ha kontroll over hva lærlingene har gjort og ikke i lærlingløpet, forteller Roald Standnes, daglig leder i BOK Sogn og Fjordane.

– Å holde styr manuelt er tungvint. Vi ønsket et digitalt loggsystem. De systemene vi sjekket ut først krevde mye skriving for lærlingen, og ga liten oversikt over måloppnåelse. Lærlingene må føre logg, men alle er ikke like glad i å skrive. Vårt krav var et system som ingen kan si krever for mye av de. Det må vere så enkelt og automatisert at alle fører logg.

BOK kontaktet derfor Mediebruket, og la frem problemstillingen.

– Mediebruket er gode på utvikling, og vi samarbeidet godt med utvikler Terje Sørbø. Kunden har jo alltid rett – men kunden trenger også alltid de rette rådene, sier Roald.

– Mediebruket satt seg inn i våre utfordringer, og ga gode råd, sier han, og holder frem:

– Drivkraften var å skape det enklest mulige systemet. Det klarte vi: «Min logg» er også verdens beste system til dette formålet, sier Roald.

– Det er superenkelt og effektivt. Alle parter sparer tid, og man slipper mas og stress. Informasjonen er lett tilgjengelig, så man kan fokusere på veien videre og få fornuftig bruk av tid. Lærebedriftene og BOK fikk et fantastisk verktøy, og full kontroll på at lærlingene når kompetansekravene i læreplanen. Lærlingene får informasjonen de trenger, og logger raskt og effektivt tidsbruk, arbeidsoppgaver også videre, via ferdige innstillinger. Enklere måte å dokumentere dette på får man ikke. Vi legger ikke skjul på at noen lærlinger ikke er begeistret for å måtte drive med loggføring, men de aller fleste ser etter hvert hvor bra dette er for de, sier Standnes.

Å utføre lovfestet halvårsvurdering av lærlingen var før spesielt arbeidskrevende. Nå ligger informasjonen på skjermen når man logger på «Min logg». Lærling, bedrift og BOK kan til en hver tid se hva lærlingen mangler av opplæring.
VIL GI SOLID OPPLÆRING: Roald Standnes i Bibransjens opplæringskontor sier at de tar ansvaret med å lage gode opplegg for lærlingene svært seriøst. – «Min logg» er et svært godt verktøy for å kvalitetssikre læreperioden og gjøre det enklere for lærlingene å dokumentere det de gjør, sier han. (Foto: Roy Sunde, Rein Design).

Spennende oppdrag

Seniorutvikler Terje Sørbø i Mediebruket i Førde fikk jobben med å skape «Min logg», en oppgave han satte stor pris på.

– Å være utvikler handler om å tolke kunden sine behov og innspill, og omsette de i gode, praktiske applikasjoner som løser det behovet kunden har. BOK kom også med nyttige innspill. Dee fleste som driver med utvikling synes jobben er kjekkest når man får skape noe fra grunnen av. Spesielt når man lager noe alle parter er utrolig fornøyd med, som «Min logg», sier han.

– Vi vurderte en app-løsning, men Terje anbefalte oss til å utvikle en webbasert applikasjon som kan nåes gjennom nettlesere på alle typer dataenheter, fra mobil til PC, forteller Roald.

– Å lage en app, det vil si et eget program til mobilen eller nettbrettet, går fint, men det krever også kontinuerlig vedlikehold av programvare på tvers av plattformer, sier Terje.

– Det er arbeidskrevende og kan fort bli dyrt. Selv giganter som Facebook har hatt utfordringer med dette. Det er naivt å tro at små selskap skal kunne løse slikt bedre enn de. «Min logg» blir brukt på ulike flater, fra mobil til PC. Vi slipper å tenke på ulike operativsystem, sier Terje og forteller at Mediebruket drifter mange slike applikasjonaer.

Ruby on Rails er et rammeverk for å utvikle web-applikasjoner, altså nettbasert programvare. Et eksempel på dette er jubilantlister i aviser, der Mediebruket har utviklet en applikasjon som får inn rå-data, som den omsetter til en trykkeklar fil for avisen.

– Vi har laget mange ulike slike CRM-system eller kundebehandlingssystem, sier Terje og forteller at Mediebruket nå drifter nærmere 500 ulike applikasjoner.

– Vi drifter for eksempel et booking-system for Briksdalsbreen, som holder oversikt over gjester som kommer med cruisebåter inn Nordfjorden og CRM-system for gasselskapet Gas Tech i Førde. Den applikasjonen vi har laget som trolig flest kjenner til er rekrutteringsportalen Framtidsfylket.no som blir brukt av tusenvis av jobbsøkere og arbeidsgivere i Sogn og Fjordane.

– «Min logg» gir meg full oversikt

På Førde-avdelinga til Ford-forhandler Autoforum finner vi to «Min logg»-brukere, bilmekanikaelærling Vegard Marius Benjaminsen, og delelagerlærling Susanne Larsen.

– «Min logg» er et godt verktøy for meg som lærling. Jeg har god oversikt over hva jeg har vert gjennom, og hva som mangler. Når jeg logger kan jeg få opp en prosentvis framstilling av hvor mye som er fullført. Og som du ser, så har jeg fått godkjent 74 prosent av oppgavene, så jeg er snart ferdig, sier Vegard.

– For meg blir det i den fasen av opplæringen jeg er i nå mye de samme oppgavene. Alt jeg har er nå «veldig» godkjent, sier Susanne og smiler. – Når jeg går videre til neste trinn blir det mer variert igjen.

– Det tar ikke lang tid å logge. Jeg liker å samle opp noen dager, og fører det inn et par ganger i uken, sier Vegard. – Det går helt fint, så lenge man holder styr på hva man har gjort. Det eneste som tar litt tid er om man har oppgaver som ikke er definert på forhånd.

Deler gjerne med andre

«Min logg» er i bruk av BOK Sogn og Fjordane, Opplæringskontoret for offentlig sektor i Sogn og Fjordane, Opplæringskontoret i bilfag Nordmøre og Romsdal, og Opplæringskontoret for anlegg og bergfagene Sogn og Fjordane. Og de slipper gjerne flere inn.

– «Min logg» er et fantastisk produkt, som støtter alle våre krav og forventinger. Det er kjekt at to lokale bedrifter kan gå sammen om å skape noe, spesielt når det blir så bra. Om andre ønsker å kjøpe og bruke systemet, så gjerne det. Vi kommer ikke til å selge aktivt, vi ønsker å fokusere på det vi skal drive med, men det er bare å ta kontakt, sier Roald Standnes i Bilbransjens opplæringskontor.

Fakta

«Min logg» er et internettprogram som er utviklet av Mediebruket for Bilbransjens opplæringskontor. Verktøyet gjør at lærlingene kan loggføre og ha kontroll på alle oppgavene de er pålagt i læretiden, og i tillegg får opplæringskontoret og mentorene i bedriftene full oversikt på datamaskinen.
74 % FULLFØRT: Bilmekanikarlærling Vegard Marius Benjaminsen, og delelagerlærling Susanne Larsen hos Autoforum i Førde. (Foto: Roy Sunde, Rein Design).
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram