Aktuelt

Framlegg til reglar for kommentarskriving i bloggar og debattforum

Når eg har halde førelesingar om bruk av sosiale medier for organisasjonar og bedrifter får eg ofte spørsmål om korleis dei bør moderere kommentarar som kjem på f.eks. bedriftsblogg. Her er svaret eg gir dei.

214 deltok på Teknologikonferansen

IT-forum Sogn og Fjordane sin Teknologikonferanse vart avvikla 23. og 24. september 2009, og Mediebruket var blant føredragshaldarane. Her er litt materiell frå konferansen.

Førelesing om sosiale medier i landbruket

Tysdag 22. september heldt eg føredrag om sosiale medier for Samarbeidsrådet for landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane. Dei som deltok kan her finne lenkjene til dei viktigaste teneste som vart omtala.

Mediebruket hjelpte Førdefestivalen med sosiale medier

Vi har hatt gleda av å administrere sosiale medier for Førdefestivalen 2009, og å dekke Førdekonferansen.

Norske bedriftsledere fornøyde med eget nettsted

, ,
Norske bedriftsledere er stort sett fornøyde med nettstedet sitt, men de færreste oppdaterer innholdet daglig. Det viser en undersøkelse Mediebruket har gjennomført.

- Dagleg kontakt med lesarane på nettet er svært viktig, meiner dei nettansvarlege. Sjefredaktørane er ikkje heilt overtydd om det same.

I samband med utviklinga av forretningsplan for firmaet Mediebruket våren 2009 har eg sendt ut ei spørjegransking til norske avisredaktørar, direktørar og nettansvarlege. Her er svara dei gav.

Norske avisredaktørar ønskjer å bruke meir ressursar på nettet

I ei større nettundersøking som Mediebruket har gjennomført i norske aviser våren 2009, har enkelte resultat utkrystallisert seg etter at 73 avisredaktørar og nettansvarlege i aviser no har svart. Her er det dei svarte.

Ulike typar vertskap på sosiale nettstader

,
Etter ein del prøving og feiling med nettstader med brukarskapt innhald, først og fremst Origo.no, har eg gjort ein del erfaringar med ulike måtar å utøve vertskapet på. Her er det eg har konkludert med hittil.

Aktuelt

Framlegg til reglar for kommentarskriving i bloggar og debattforum

Når eg har halde førelesingar om bruk av sosiale medier for organisasjonar og bedrifter får eg ofte spørsmål om korleis dei bør moderere kommentarar som kjem på f.eks. bedriftsblogg. Her er svaret eg gir dei.

214 deltok på Teknologikonferansen

IT-forum Sogn og Fjordane sin Teknologikonferanse vart avvikla 23. og 24. september 2009, og Mediebruket var blant føredragshaldarane. Her er litt materiell frå konferansen.

Førelesing om sosiale medier i landbruket

Tysdag 22. september heldt eg føredrag om sosiale medier for Samarbeidsrådet for landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane. Dei som deltok kan her finne lenkjene til dei viktigaste teneste som vart omtala.

Mediebruket hjelpte Førdefestivalen med sosiale medier

Vi har hatt gleda av å administrere sosiale medier for Førdefestivalen 2009, og å dekke Førdekonferansen.

Norske bedriftsledere fornøyde med eget nettsted

, ,
Norske bedriftsledere er stort sett fornøyde med nettstedet sitt, men de færreste oppdaterer innholdet daglig. Det viser en undersøkelse Mediebruket har gjennomført.

- Dagleg kontakt med lesarane på nettet er svært viktig, meiner dei nettansvarlege. Sjefredaktørane er ikkje heilt overtydd om det same.

I samband med utviklinga av forretningsplan for firmaet Mediebruket våren 2009 har eg sendt ut ei spørjegransking til norske avisredaktørar, direktørar og nettansvarlege. Her er svara dei gav.

Norske avisredaktørar ønskjer å bruke meir ressursar på nettet

I ei større nettundersøking som Mediebruket har gjennomført i norske aviser våren 2009, har enkelte resultat utkrystallisert seg etter at 73 avisredaktørar og nettansvarlege i aviser no har svart. Her er det dei svarte.

Ulike typar vertskap på sosiale nettstader

,
Etter ein del prøving og feiling med nettstader med brukarskapt innhald, først og fremst Origo.no, har eg gjort ein del erfaringar med ulike måtar å utøve vertskapet på. Her er det eg har konkludert med hittil.