Aktuelt

Varierte førelesingar denne hausten

I september og oktober har Mediebruket hatt mange spennande førelesingsoppdrag, om alt frå bruk av sosiale medier i konsernsamanheng, til å fortelje om eigen forretningside.

Mediebruket har blitt aksjeselskap

Mediebruket har gått frå å vere enkeltmannsføretak til å bli aksjeselskap.

Framlegg til reglar for debattforum

,
Når eg har halde førelesingar om bruk av sosiale medier for organisasjonar og bedrifter får eg ofte spørsmål om korleis dei bør moderere kommentarar som kjem på f.eks. bedriftsblogg. Mitt svar er at det lettaste er å lage synlege retningsliner på forumet/bloggen, slik at når nokon går over streken så kan de vise til brot på reglane. Her er råda mine.

Framlegg til reglar for kommentarskriving i bloggar og debattforum

Når eg har halde førelesingar om bruk av sosiale medier for organisasjonar og bedrifter får eg ofte spørsmål om korleis dei bør moderere kommentarar som kjem på f.eks. bedriftsblogg. Her er svaret eg gir dei.

214 deltok på Teknologikonferansen

IT-forum Sogn og Fjordane sin Teknologikonferanse vart avvikla 23. og 24. september 2009, og Mediebruket var blant føredragshaldarane. Her er litt materiell frå konferansen.

Førelesing om sosiale medier i landbruket

Tysdag 22. september heldt eg føredrag om sosiale medier for Samarbeidsrådet for landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane. Dei som deltok kan her finne lenkjene til dei viktigaste teneste som vart omtala.

Mediebruket hjelpte Førdefestivalen med sosiale medier

Vi har hatt gleda av å administrere sosiale medier for Førdefestivalen 2009, og å dekke Førdekonferansen.

Norske bedriftsledere fornøyde med eget nettsted

, ,
Norske bedriftsledere er stort sett fornøyde med nettstedet sitt, men de færreste oppdaterer innholdet daglig. Det viser en undersøkelse Mediebruket har gjennomført.

Aktuelt

Varierte førelesingar denne hausten

I september og oktober har Mediebruket hatt mange spennande førelesingsoppdrag, om alt frå bruk av sosiale medier i konsernsamanheng, til å fortelje om eigen forretningside.

Mediebruket har blitt aksjeselskap

Mediebruket har gått frå å vere enkeltmannsføretak til å bli aksjeselskap.

Framlegg til reglar for debattforum

,
Når eg har halde førelesingar om bruk av sosiale medier for organisasjonar og bedrifter får eg ofte spørsmål om korleis dei bør moderere kommentarar som kjem på f.eks. bedriftsblogg. Mitt svar er at det lettaste er å lage synlege retningsliner på forumet/bloggen, slik at når nokon går over streken så kan de vise til brot på reglane. Her er råda mine.

Framlegg til reglar for kommentarskriving i bloggar og debattforum

Når eg har halde førelesingar om bruk av sosiale medier for organisasjonar og bedrifter får eg ofte spørsmål om korleis dei bør moderere kommentarar som kjem på f.eks. bedriftsblogg. Her er svaret eg gir dei.

214 deltok på Teknologikonferansen

IT-forum Sogn og Fjordane sin Teknologikonferanse vart avvikla 23. og 24. september 2009, og Mediebruket var blant føredragshaldarane. Her er litt materiell frå konferansen.

Førelesing om sosiale medier i landbruket

Tysdag 22. september heldt eg føredrag om sosiale medier for Samarbeidsrådet for landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane. Dei som deltok kan her finne lenkjene til dei viktigaste teneste som vart omtala.

Mediebruket hjelpte Førdefestivalen med sosiale medier

Vi har hatt gleda av å administrere sosiale medier for Førdefestivalen 2009, og å dekke Førdekonferansen.

Norske bedriftsledere fornøyde med eget nettsted

, ,
Norske bedriftsledere er stort sett fornøyde med nettstedet sitt, men de færreste oppdaterer innholdet daglig. Det viser en undersøkelse Mediebruket har gjennomført.