Foto av traineeane Oda Holmelid Sandvik og Endre Erdal i Mediebruket saman med logoen til selskapet.

To nye traineear er snart i sving med webutviklingsprosjekt i Mediebruket

Mediebruket har tilsett to dyktige og nyutdanna sunnfjordingar, Oda Holmelid Sandvik (21) og Endre Erdal (22), som traineear. Dei vil være deltakarar i traineeprogrammet til Framtidsfylket, men startar opp i praksis hjå oss allereie i juni.

Oda kjem frå Gaular, og har studert Nye medier ved Universitetet i Bergen der ho er ferdig med ein bachelor våren 2017. I studiet har ho lært om interaksjonsdesign, datahandtering og programmering, og har fått innblikk i programmeringsspråk som HTML, CSS, JavaScript og Java. Ho har også jobba med webdesign, og har god trening med å lage nettsider som er universelt utforma, brukarvenlege og har eit responsivt design.

Oda kjem til å arbeide som webkonsulent og prosjektleiar på mange av dei digitale løysingane som Mediebruket til ei kvar tid har under utvikling, og kjem også til å hjelpe kundar som selskapet driftar løysingar for.

Endre er frå Førde, og skriv no avsluttande bacheloroppgåve hjå Handelshøyskolen BI. Han har brei kunnskap frå fleire kurs innan marknadsføring, innovasjon og økonomi. I studie har han fordjupa seg i bedriftsutvikling for små og mellomstore bedrifter, og har med det god kunnskap om korleis ein skapar vekst i marknaden.

I Mediebruket blir Endre forretningsutviklar, og vil dermed få brukt heile breidden av kompetansen sin for å gjere Mediebruket endå betre rusta til å tilby gode tenester og produkt av høg kvalitet.

Med ei stadig veksande oppdragsmengde i Mediebruket og hos samarbeidspartnarane våre, innan utvikling av alt frå enkle og billege heimesider, til store og komplekse webbaserte logistikksystem, vil begge traineeane få nok av spennande og relevante oppgåver å bryne seg på i eit traineeår som skal vere både lærerikt og kjekt.

Tre nyttige innstikk for deg som sel produkt og tenester på nett

Mediebruket har utvikla tre innstikk som gjer kvardagen enklare for deg som vil selge produkt eller tenester på nett.

HTTPS – det einaste alternativet

Har du lagt merke til at starten på adressefeltet i nettlesaren vert grønt med ein hengelås når du er inne på ein nettstad der adressa startar med HTTPS i staden for HTTP? Den ekstra s-en betyr at nettstaden har installert eit sikkerheitssertifikat som gjer den tryggare å bruke.

Les mer

Logo for aksjeeiere.no

Søk i aksjonærregisteret og sjå kven som eig kva i norskregistrerte aksjeselskap

På den nye søketenesta aksjeeiere.no kan du no få utlista alle som var aksjonærar i alle selskap registrert i det norske aksjonæregisteret ved årsskiftet 2014/2015.

Dette må du huske når du skal oppdatere nettsiden din

Når en nettside lanseres er det ofte kunden selv som overtar stafettpinnen hva gjelder vedlikehold og optimalisering av innholdet. Under kan du lese hva som er det aller viktigste å ha et bevisst forhold til.

Logo av Pixlr

Knallbra gratisverktøy for fotoredigering

Det finnes mange gode gratisverktøy på nettet til å utføre redigere bilder som du skal bruke på nettsiden din eller dele i sosiale medier. Her vårt beste tips.

Ny rapport innen bedriftsmarkedet: Sosiale medier er ikke så viktig i kjøpsfasen som man trodde

Nye undersøkelser presentert i B2B Web Usability Report 2015 gir deg verdifull innsikt i hva nettsiden din bør inneholde for å oppnå kredibilitet hos potensielle kunder, og hvordan aktiviteten din i sosiale medier påvirker kunden i kjøpsfasen.

Tips til hvordan du velger riktig domene

Domenenavnet ditt er identiteten din på nettet, og det å velge riktig kan ofte være like vanskelig som det er viktig. Et godt domene er vesentlig for hvor lett det er å huske deg og viktig for en god plassering i søkemotoren. Vi har satt sammen noen tips for å gjøre det lettere for deg å velge riktig.

Mediebruket er ny DIBS-partnar – tilbyr integrasjon for DIBS i Gravity Forms

Mediebruket er frå mars 2015 offisiell partnar med betalingsformidlaren DIBS. DIBS handterer betaling på nett for over 15.000 bedrifter i 20 land, og tilbyr Nordens største utval av enkle og sikre betalingsløysingar på nett.

Foto frå OPPSTARTSMØTE I BERGEN. Frå venstre: Senior forretningsutviklar Katinka Tofte (BTO), senior webutviklar Håvard Grimelid (Mediebruket), prosjektleiar Sindre Skrede (Mediebruket), kommunikasjonssjef Kjetil Myhren-Berge (BTO) og kommunikasjonsrådgjevar Sunniva U. Erstad (BTO).

Bergen Teknologioverføring får ny nettstad utvikla av Mediebruket

– Det var ekstra kjekt for oss å sjå at det ikkje var pris som var avgjerande då vi vann anbodet, men kvalitet, løysingsframlegg, kompetanse og referansar, seier dagleg leiar Arild Nybø i Mediebruket.