Analyse og innsikt

Markedsaktivitetar skal gi deg og dine kundar ein verdi. Gjer jamnleg ein analyse for å få innsikt i kva som fungerer og ikkje.

ANALYSE OG INNSIKT

Kva er webanalyse?

Når du har ein nettstad, er det ikkje berre kjekt å vite litt om du får besøk og kor dei kjem frå. For å få fullt utbytte av investeringa i nettstad bør du overvake om dei besøkande finn den informasjonen dei leitar etter, får utført dei oppgåvene dei vil ha gjort utan å bli hindra, og at du når måla dine.

Slik webanalyse kan gjerast både før og etter lansering av ny nettstad, og ved lansering av kampanjar eller nye produkt og tenester.

SPORINGSSTRATEGI

Ha ein god sporingsstrategi

Med god forretningsforståing, strategisk og teknisk implementering av datasporing, blir det lettare å hente ut verdifull innsikt frå dataene dine. Når du har ei nettside er det nyttig å vite kor besøket kjem frå, og hva dei besøkande trykkjer seg inn på. Derfor er det nyttig å måle kor og korleis du når kundane dine i den digitale kundereisa deira, slik at du får oversikt over kva som blir gjort rett og kva som kan gjerast betre.

Sporingsstrategiar og webanalyse kan vere lurt i fleire samanhengar:

Før og etter lansering av ny nettstad
Etter implementering av nye funksjonar
Ved lansering av kampanjar eller nye produkt og tenester
For å måle effekten av markedsaktiviteten

RAPPORTAR

Visuelle og oppdaterte rapportar

Visualisering av data hjelper med å forklare samanhengar betre. I tett samarbeid utformar vi rapportar du kan bruke for å optimalisere arbeidsinnsatsen din, eller som markedssjefen kan bruke i leiarmøter for å sjå på resultat og ta gode beslutningar.

VI HJELPER DEG

Dette hjelper vi deg med

Ein godt skildra og forankra digital markedsstrategi kan gjere at bedrifta di:

Sporingsstrategi
Ved smarte digitale grep oppnår konkurransefortrinn
Rapportering

Kontakt oss

crossmenuarrow-rightpointer-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram