Team

Foto av Arild Finne Nybø. Fotograf: Endre Erdal.

Arild Finne Nybø

General Manager

Bernt Jacobsen Standal

Web Developer

Endre Erdal

Web Consultant / Reseller Manager

Gert Vaartjes

Senior Web Developer

Guro Bryn Høgheim

Project Leader

Håvard Grimelid

Senior Web Developer

Oda Holmelid Sandvik

Web Consultant / 123press Manager

Terje Sørbø

Senior Web Developer

Vanja Birkelid

Web Consultant