Team

Foto av Arild Finne Nybø. Fotograf: Endre Erdal.

Arild Finne Nybø

General Manager

Bernt Jacobsen Standal

Web Developer

Gert Vaartjes

Senior Web Developer

Guro Bryn Høgheim

Senior Project Leader / Web Consultant

Håvard Grimelid

Senior Web Developer

Oda Holmelid Sandvik

Project Leader / Web Consultant

Terje Sørbø

Senior Web Developer

Vanja Birkelid

Project Leader / Web Consultant