Mediebruket AS er eit konsulentselskap som utviklar webbaserte verktøy. Vi er ekspertar på skreddarsydd utvikling og drift av digitale løysingar – frå dei enklaste nettsider til avanserte logistikk- og kundebehandlingssystem, nettbutikkar og bookingløysingar. Mediebruket er ei solid bedrift i vekst.

Ledige jobbar i Mediebruket:

Har du lyst til å bli ein del av miljøet i PEAK Sunnfjord eller Bergen.Works?

Vi har ikkje ledige stillingar nett no. Men etter kvart som oppdragsmengda veks kan det hende vi raskt treng flere gode hovud, og at vi ikkje rekk å lyse ut på vanleg måte. Om du har eit slikt hovud: Les litt på desse nettsidene om kva vi driv med, og send gjerne ein open søknad og CV til jobb@mediebruket.no. Fortel kva du har gjort i livet som du trur kan vere til nytte hos oss, og kva du kan bidra med. Har du spørsmål er du hjarteleg velkomen til å kontakte kven du vil av dei tilsette.

I tillegg: Legg gjerne att epostadressa di under «Stillingsvarsel» nedanfor, så blir du varsla neste gong vi har ei vanleg utlysing.

Stillingsvarsel

  • Skriv inn epostadressa du vil bli varsla på
Teikning av mann og kvinne ved arbeidsbord.

Frynsegoder i Mediebruket

I Mediebruket får alle tilsette, i tillegg til løn, eit godt arbeidsmiljø og suverene arbeidsreiskapar:

  • fleksibel arbeidstid og -stad
  • knallbra pensjonsordning betalt av arbeidsgjevar (7 %)
  • månadskort på treningssenter, og høve til å trene i arbeidstida
  • gratis lunsj, drikke og snacks
  • betalt reise og deltaking på relevante kurs og konferansar