Mediebruket AS er eit konsulentselskap som utviklar webbaserte verktøy. Vi er ekspertar på skreddarsydd utvikling og drift av digitale løysingar – frå dei enklaste nettsider til avanserte logistikk- og kundebehandlingssystem, nettbutikkar og bookingløysingar. Mediebruket er ei solid bedrift i vekst.

Ledige jobbar i Mediebruket

Vi har ikkje ledige stillingar nett no, men det kan fort endre seg. Legg gjerne att epostadressa di i feltet for Stillingsvarsel, så sender vi varsel neste gong vi lyser ut ei stilling. Vi er spesielt på jakt etter Rails-utviklarar, eller unge og lovande talent som har basis programmeringskunnskapar og ønskjer å trene seg opp i Ruby in Rails.

Dersom du har utviklarkompetanse, eller annan kompetanse som du trur vi har bruk for, så send gjerne ein open søknad til arild@mediebruket.no.

Eller: Går du på vidaregåande skule og driv med utvikling på si?
Då bør du lese dette: Mediebruket er på jakt etter unge og talentfulle programmerarar

Stillingsvarsel

  • Skriv inn epostadressa du vil bli varsla på

Frynsegoder i Mediebruket

I Mediebruket får alle tilsette, i tillegg til løn, eit godt arbeidsmiljø og suverene arbeidsreiskapar:

  • fleksibel arbeidstid og -stad
  • knallbra pensjonsordning betalt av arbeidsgjevar (7 %)
  • månadskort på treningssenter, og høve til å trene i arbeidstida
  • gratis lunsj, drikke og snacks
  • betalt reise og deltaking på relevante kurs og konferansar