NORWEGIAN:

Internettbyrået Mediebruket har siden oppstarten i 2009 utviklet og drifter over 500 internettapplikasjoner, fra de enkleste nettsider til avanserte logistikk- og kundebehandlingssystemer. Vi har i alle år hatt en god og sunn økonomi. På hovedkontoret i Førde i Sunnfjord er vi 7 ansatte. I slutten av februar flytter hovedkontoret til PEAK Sunnfjord sammen med en rekke andre spennende IT-bedrifter. Samtidig utvider vi aktiviteten vår, og trenger flere ansatte.

Webutviklere

Vi tilbyr et fantastisk miljø for deg som vil arbeide med det siste innen webteknologi og standarder. Det er fint om du har kjennskap til HTML, CSS, JavaScript, PHP, Ruby, MySQL, Linux og verdens mest utbredte publiseringssystem WordPress. Om du også har kjennskap til terminalen, Rails eller har drevet litt med webdesign er det strålende.

Men formell kompetanse er ikke avgjørende; det er viktigere at du lærer raskt, greier å arbeide selvstendig, og har et bra vitnemål/CV, og/eller gode referanser. Hvis du ikke snakker og skriver et av de skandinaviske språkene, må du være god i engelsk.

Vi tilbyr fleksibel arbeidstid, god lønn og pensjonsordning, i tillegg til en rekke frynsegoder. Hva som vil være mest egnet arbeidssted for deg finner vi ut av i fellesskap, det trenger ikke være på hovedkontoret.

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte Guro Bryn Høgheim eller Arild Finne Nybø, se kontaktinfo for ansatte.

Kortfattet søknad og CV på norsk, svensk, dansk eller engelsk sendes til jobb@mediebruket.no senest 1. mars 2019.


ENGLISH:

The internet agency Mediebruket has since it started in 2009 developed and host more than 500 internet applications, from the simplest websites to advanced logistic- and CRM-systems. Our economy has always been good and healthy. We are 7 employees at our main office in Førde in Sunnfjord, Western Norway. By the end of February we join other exciting IT-companies and move our office to PEAK Sunnfjord. At the same time we are expanding and hiring.

Web developers

We offer a fantastic environment for you who want to work with the latest web technology and standards. It helps if you have knowledge of HTML, CSS, JavaScript, PHP, Ruby, MySQL, Linux and the world’s most widely used WordPress publishing system. If you also know of the terminal, Rails or have done some web design it is brilliant.

But formal competence is not essential; It is more important that you are a quick learner, manage to work independently, and have a good diploma/CV, and/or good references. If you do not speak and write one of the Scandinavian languages, your English must be good.

We offer flexible working hours, good pay and pension scheme, as well as a number of fringe benefits. Together we will figure out what will be the most suitable work location for you, it does not have to be in the main office. International applications are welcome.

If you need more information, you can contact Guro Bryn Høgheim or Arild Finne Nybø, see staff contact info.

Send a short application and a CV in Norwegian, Swedish, Danish or English to jobb@mediebruket.no no later than March 1st 2019.

Frynsegoder i Mediebruket

I Mediebruket får alle ansatte, i tillegg til lønn, et godt arbeidsmiljø og suverene arbeidsredskaper:

  • fleksibel arbeidstid og -sted
  • knallbra pensjonsordning betalt av arbeidsgiver (7 %)
  • månedskort på treningssenter, og mulighet til å trene i arbeidstiden
  • gratis lunsj, drikke og snacks
  • betalt reise og deltaking på relevante kurs og konferanser
  • Skriv inn epostadressa du vil bli varsla på.