Ei digital infotavle er nyttig på mange vis. No tilbyr Mediebruket oppsett og drifting av infotavler til våre nettstadkundar.

Tilgang på ny teknologi påvirker hvordan vi mennesker søker, samhandler og navigerer for å komme i kontakt med en bedrift eller organisasjon.

Internett gjør det mulig å presentere informasjon på helt nye måter. Ved å kombinere tekst, bilder, animasjoner og video på en god måte kan man utnytte formidlingspotenisalet til det fulle.

I Mediebruket utførte vi eit lite eksperiment som gjekk over all forventning. Men vi veit ikkje heilt kva vi skal bruke den store skaren med følgjarar til.

Norske bedriftsledere er stort sett fornøyde med nettstedet sitt, men de færreste oppdaterer innholdet daglig. Det viser en undersøkelse Mediebruket har gjennomført.