WordPress planlegg å lansere ein ny editor, med namnet Gutenberg. Kva har du i vente?

Smarthusleverandøren Intin i Førde har sett saman ei leverandørgruppe, som består av Mediebruket, Låssenteret, Danalock og El-Proffen.

Lokalt samarbeid skapte tidssparande digitalt verktøy som gjev oversikt over lærlingane og oppgåvene dei gjer.

På den nye søketenesta aksjeeiere.no kan du no få utlista alle som var aksjonærar i alle selskap registrert i det norske aksjonæregisteret ved årsskiftet 2014/2015.

I mange publiseringsverktøy for nettsider er det lagt inn begrensning på størrelsen på bilder. Her er en enkel og gratis metode for å minske størrelsen på bildene.

Søkemotoroptimalisering (SEO) handlar om å gjere sida di meir synleg, eller heve rangeringa via organiske søk (i motsetnad til betalte søk).