Tilsette

Foto av Arild Finne Nybø. Fotograf: Endre Erdal.

Arild Finne Nybø

Dagleg leiar og senior rådgjevar

Bernt Jacobsen Standal

Webutviklar

Guro Bryn Høgheim

Senior prosjektleiar / webrådgjevar