Bernt Jacobsen Standal

Webutviklar

Litt om Bernt

Bernt er forvaltningsutviklar og jobbar med å vidareutvikle eksisterande kundar sine løysingar. Bernt er også ein del av teamet som sørgjer for at nettløysingane vi har levert og driftar er teknisk oppdaterte og driftsikre. Bernt har brei erfaring med programmering innan Java, MySQL, HTML, CSS, Codesys, Quartus, og TwinCAT. Om du bestiller søknadssystem hos Mediebruket er det Bernt som er spesialisten på vidareutvikling og tilpassing, slik at du får eit system som passar dine behov.

Bernt har ei bachelorgrad i automasjon frå Høgskulen på Vestlandet, og er busett med familie på Sande i Gaular.