Guro Bryn Høgheim

Senior prosjektleiar

Litt om Guro

Guro er senior prosjektleiar og har lang og brei erfaring som prosjektleiar i Mediebruket. Av nyare større prosjekt kan vi nemne den omfattande nasjonale portalen seniornett.no, nettstadar til 12 bibliotek i Hordaland på oppdrag frå Hordaland fylkeskommune, nettside og nettbutikk til Noregs største private vidaregåande skule Akademiet og eit femtitalls mindre nettsider for bedrifter over heile landet.

Guro er frå Voss, og då ho starta i Mediebruket i Førde i 2013 kom ho frå stillinga som forretningsutviklar i Left Brain Marketing i Bergen.

Frå hausten 2019 har ho vore leiar av Mediebruket sitt bergenskontor.