Mediebruket har åpnet kontor i Bergen

30. september 2019

Mediebruket har åpnet avdelingskontor i Bergen sentrum med mangeårig medarbeider Guro Bryn Høgheim som leder.

– Vi har stadig flere store og viktige kunder i Bergen og nabokommunene. Denne delen av Vestland er et viktig marked for oss, og vi synes derfor det er naturlig for Mediebruket å være til stede her, sier hun.

Tilbyr digitale løsninger

Fra kontoret i Bergen.Works i Vestre Skostredet, og ved hjelp av medarbeiderne i Sunnfjord, kan Guro tilby alt fra de enkleste nettsider til avanserte skreddersydde digitale verktøy.

– Når noen tar kontakt og spør om pris på en nettløsning, så spør jeg alltid først kunden om hvilke behov de ønsker å få løst. Deretter kan vi gi råd som sparer både tid og penger for kunden, og i fellesskap kan vi komme frem til hva som vil være den beste løsningen, lage en enkel kravspesifikasjon, og sette opp et uforpliktende tilbud, sier Guro.

– Men like viktig er oppfølgingen vi kan gi etter at nettløsningen er lansert. Da skal løsningen vedlikeholdes og gjerne videreutvikles. I Mediebruket er vi med hele veien, og kan gje råd og hjelpe til med driften.

Lang erfaring med store prosjekter

Guro har lang og bred erfaring i Mediebruket som senior prosjektleder. Hun har også vært konstituert som daglig leder.

Av nyere og større prosjekt som Guro er og har vært ansvarlig for kan nevnes søknadsbehandlingsløsning for gavemidlene som Sparebanken Vest deler ut, den nasjonale portalen seniornett.no, nettsider til 12 bibliotek i Hordaland på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune, nettsider til Bergen Havn, nettbutikk til Norges største private videregåande skole Akademiet og et femtitalls mindre nettsider for bedrifter over hele landet.

Guro er fra Voss, og da hun startet i Mediebruket i 2013 kom hun fra stillingen som forretningsutvikler i Left Brain Marketing i Bergen.