Søknadssystemer

Mediebruket tilbyr skreddersydde verktøy bygd på velprøvd teknologi til behandling av søknader.

Verktøyet lar deg motta søknader med vedlegg gjennom de ordinære nettsidene deres, eller sider på et av deres underdomener på Mediebruket sine sikre servere. I èn og same løsning kan du både ta i mot og ferdigbehandle søknadene. Søknadsløsningene våre passer de fleste som trenger en plattform for mottak og behandling av søknader.

Vi leverer alt fra helt enkle søknadsskjemaer, til mer avanserte skjemaer med ulike brukere og roller. Søknadsløsningen kan settes opp med skreddersydd prosessflyt for behandling av søknadene, tildeling og varsling, rapportering, arkivering og historikk.

Bruker du lang tid på behandling av søknader?

Er det utfordrende å sortere og gjennomgå søknadene?

Er du usikker på om alle saker blir ivaretatt, og bruker du mye tid på å dobbeltsjekke?

Slik trenger det ikke være…

Bilde av kontoransatt med store søknadsbunker.

Effektiv søknadsbehandling med vår søknadsløsning

Den prosessen bedriftene eller stiftelsene bruker flere uker på, kan ved hjelp av vår løsning gjøres på et par dager.

I våre søknadsløsninger kan du håndtere alt i ett system, med trinnvis behandling om du vil, helt fra mottatt søknad til innvilget/godkjent eller avslått søknad. Regneark og epost blir overflødig. Hver søknadsløsning vi leverer er unik, og spesielt tilpasset hver enkelt kunde. Men felles for alle er at du samler alle oppgavene som en søknadsbehandler skal gjøre i ett og samme system. Dette gjør flyten for behandling mer oversiktlig og ryddig.

Bilde av kontoransatt som slapper av med beina på bordet der det står bærbar datamaskin.

Velprøvd system

Ekspempel på det vi har levert er søknadsskjema for innsending og behandling av jobbsøknader, søknader om pengestøtte fra stiftelser eller bedrifter som driver sponsorvirksomhet, søknad om å bli antatt til utstilling m.m.

Blant de større kundene vi har satt opp og drifter søknadsbehandlingsløsninger for er Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, Statens Kunstutstilling Høstutstillingen, Sparebankstiftinga i Fjaler, Norsk Fotografisk Fond, Nasjonalmuseet, Framtidsfylket og Sunnfjord Energi.

Vi setter også opp løsninger for påmeldingsskjema med betaling, f.eks. påmelding og betaling til motbakkeløpet Bystien Førde Opp, med eksport av lister for import i Emit (ETiming).

Eksempel på andre tjenester Mediebruket har utviklet og drifter finner du under Referansar.

Å vere god på nett krev systematisk arbeid.

Bjørn LeirdalRådgjevar, Lotteri og stiftelsestilsynetlottstift.no