Eksempel på offentlege anskaffelsar av internettbaserte løysingar

Referanseprosjekt hos Mediebruket til inspirasjon for deg som er offentleg tilsett og vurderer å løyse ei utfordring digitalt

Vi har utvikla og står for drift, support og vedlikehald av fleire hundre heimesider og andre internettbaserte verktøy og løysingar, for både private og offentlege kundar i alle bransjar.

For mange av dei private innkjøparane, og nokre av dei offentlege, er avtalen fortruleg. Derfor kan vi ikkje presentere eksempel på alle typar leveransar her. Men viss de ikkje finn det de leiter etter her, så ta kontakt og spør oss.

Les meir om Mediebruket som leverandør til offentlege innkjøparar.

Alle Mediebruket sine leveransar av nettstader har all den funksjonaliteten som er ønskjeleg på ein standard nettstad.

Dette inkluderer f.eks. bruk av open kildekode, mobiltilpassa responsiv design, høve for ubegrensa mengde tekst og bilder, vise video, søk på nettstaden, brukarar med ulike roller, gode moglegheiter til å forandre på designet m.m..

I dei fleste leveransar har kunden i tillegg ønskje om skreddarsydd funksjonalitet. Nedanfor ser du utvalte eksempel på dette.

Vel kategori for å sortere på kva tilleggsfunksjonalitet Mediebruket har levert.
Klikk på referansen for å gå til side med meir informasjon:

Vil du vite meir?

Vi har laga eit informasjonshefte i PDF-format om Mediebruket som leverandør til offentlege innkjøparar, med ei rekke eksempel på kva vi kan levere. Legg inn epostadressa til den du ønskjer skal få tilsendt informasjonsheftet: