Mediebruket støtter alle offentlige obligatoriske formelle krav til leverandører

Vi er et norsk aksjeselskap registrert i Brønnøysundregistrene. Vi har ingen forfalte krav på merverdiavgift og skatt, vi har et velfungerende HMS-system, solid likviditet, god økonomi med resultat i pluss hvert år etter 2011, og vi har en egenkapitalandel på over 50 %.

Ved anbudsforespørsel vil vi dokumentere dette, i tillegg til at vi har kompetanse på utvikling av den forespurte løsningen, relevante referanser, at vi har tilstrekkelig gjennomføringsevne og kapasitet, og at vi har et velfungerende kvalitetssystem for ytelsene som skal leveres.

Ved anbudsforespørsel sender vi det dere ønsker av f.eks.:

 • Attest for betalt skatt og merverdiavgift
 • Sikkerhetspolicy
 • Egenerklæring om samfunnsansvar
 • Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Kredittvurdering fra Bisnode
 • Årsberetning og årsregnskap med revisorerklæring for siste 3 år eller mer
 • Egenerklæring om de åtte grunnleggende ILO-konvensjonene
 • Egenerklæring om barnearbeid
 • CV-er på tilbudt personell
 • Kontaktinformasjon til relevante referanser
 • Annen relevant dokumentasjon som dere måtte ønske

Foto av daglig leder Arild Finne Nybø i Mediebruket AS.Vi er helt avhengige av fornøyde kunder, og gjør vårt ytterste for å levere de beste løsningene. Derfor gir vi bare tilbud om vi er helt sikre på at vi kan løse oppdraget på en utmerket måte. Enten alene eller sammen med våre mange samarbeidspartnere. Det koster ingenting å spørre – hvis ikke Mediebruket kan ta oppdraget, så foreslår vi gjerne andre, eller gir råd om andre måter å løse det på.
Daglig leder Arild Finne Nybø

Økonomiske nøkkeltall

Bestill informasjonshefte

Vi har laget et informasjonshefte i utskriftsvennlig PDF-format om Mediebruket som leverandør til offentlige innkjøpere, med en rekke eksempler på hva vi kan levere. Legg inn epostadressen til den du ønsker skal få tilsendt informasjonsheftet:

Responstida til Mediebruket er utruleg kort. Når eg lurar på noko får eg raskt forståeleg svar. Om det oppstår eit problem er det viktig for oss å få dette retta opp raskt, det hjelper Mediebruket oss med. Dei viser også stor vilje til å hjelpe oss med utbetringar, og er lette å be. Eg vil anbefale andre å bruke Mediebruket.
Randi Indrebø, NRK Nynorsk mediesenter