Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS)

Universitetet i Bergen, Helse Bergen og Havforskingsinstituttet sitt selskap Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS) hjelper til med å kommersialisere teknologi som vert utvikla ved ti forskningsinstitusjonar i Bergen. Desse institusjonane bidreg med kring 100 nye og innovative idéar og teknologiar årleg.

Nettsidene er ein viktig formidlingsarena og kommunikasjonskanal for VIS.

Webutvikling: Mediebruket
Webdesign: Rein Design
Lansert første versjon: april 2016

Gå til VIS →
Sjå fleire referansar →