Birger N. Haug

Utvikling av omfattande nettstad for landets største Nissan- og Subaru-forhandlar med 7 avdelingar, Birger N. Haug. Medieburket har utvikla avanserte webløysingar for utlisting og filtrering på bruktbilar, bestilling av verkstadtenester basert på skiltnummer der kunden får tilbod om tenester og deler alt etter kvar bil han har, og ei rekkje andre tenester.

Kunde: Birger N. Haug
Webutvikling: Mediebruket
Lansert: November 2016

Gå til Birger N. Haug sin nettstad →
Sjå fleire referansar →