Digitalisering av Verdiskapingsplanen – stort offentlig dokument

For Sogn og Fjordane fylkeskommune har Mediebruket digitalisert og laget en internettversjon av et stort offentlig dokument: Verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane: verdiskapingsplanen.no med enkel navigering i dokumentet, og integrert kommentar- og diskusjonsfunksjon fra Disqus.

Utvalgt funksjonalitet på verdiskapingsplanen.no

Ta kontakt om dere ønsker kontaktinformasjon til referansepersoner.

Dette er eksempel på en løsning vi har laget for en offentlig innkjøper, og er bare en av mange hundre internettløsninger og -verktøy utviklet av Mediebruket. Se flere eksempler på leveranser til offentlige innkjøpere.

Vi har utviklet og står for drift, support og vedlikehold av flere hundre hjemmesider og andre internettbaserte verktøy og løsninger, for både private og offentlige kunder i alle bransjer. Hvis dere ikke finner eksempler på det dere leter etter her, så ta kontakt og spør oss. I de aller fleste tilfeller kan vi da vise dere eksempler på løsninger vi har utviklet, og som løser behovene deres innenfor budsjettet.

Alle Mediebruket sine leveranser av nettsteder inneholder all funksjonaliteten som er nødvendig for å lage og drive et standard nettsted.

Dette inkluderer f.eks. bruk av åpen kildekode, mobiltilpasset responsiv design, mulighet for å legge inn en tilnærmet ubegrenset mengde tekst og bilder, vise video, enkelt søk på nettstedet, legge til brukere med ulike roller, og gode muligheter til å forandre på designet m.m.. Men vi legger ikke inn ekstra funksjonalitet om dere ikke har bruk for den. Dette gjør det lettere for dere å administrere nettstedet.

Vil du vite mer?

Vi har laget et informasjonshefte i PDF-format om Mediebruket som leverandør til offentlige innkjøpere, med en rekke eksempler på hva vi kan levere. Legg inn epostadressen til den du ønsker skal få tilsendt informasjonsheftet: