Framtidsfylket

Mediebruket har vidareutvikla portalen framtidsfylket.no, og utvikla nye løysingar for «Mi side»-funksjonalitet, søknadsbehandlingsløysing for arbeidsgjevarar m.m. Det redaksjonelle systemet, innhaldsstyringssystemet (CMS) er utvikla med utgangspunkt i WordPress. Systemet for utlysing av stillingar, innsending av jobbsøknader,behandling av søknader, CV-database osv., og integrasjonen mellom desse, er utvikla i Ruby on Rails.

Kunde: Framtidsfylket AS
Webutvikling: Mediebruket
Ny versjon lansert: 2016

Gå til Framtidsfylket →
Sjå fleire referansar →