Hjortevilt

Portalen for alt om elg, hjort, villrein og rådyr. Er redesigna og vidareutvikla i fleire fasar.

Kunde: Miljødirektoratet
Design/utvikling: Mediebruket
Logo/grafiske element: A til Å Grafisk Design & Media
Lansert versjon 1: November 2012

Gå til Hjorteviltportalen →
Sjå fleire referansar →