Akademiet.no

Mediebruket har utvikla ei omfattande nettside med tilhøyrande nettbutikk til Akademiet Norge.

Akademiet er Norges største private vidaregåande skule og med sitt breie utval av studier fordelt på 12 vidaregåande skular, 9 privatistskular og nettstudier har det vore veldig viktig å levere ei oversiktleg og brukarvenleg løysing, der elevane enkelt kan sette opp eit «skreddarsydd» studieløp tilpassa sine ønskjer og behov. Studentane kan fritt kombinere tidspunkt, stad og nettstudier i nettbutikken.

I prosessen har vi mellom anna utvikla automatisk import av fag. Dette har vi løyst ved å utvikle ein ny integrasjon mellom WooCommerce og deira interne administrasjonssystem. I tillegg har vi utvikla ein integrasjon mellom Gravity Forms og administrasjonssystemet slik at nye søknadar på vidaregåande skule kjem direkte inn i dei interne systema til Akademiet.

Kvar skule har sine eigne sider, med innebygd logikk som gjer at nettbutikken hugser foretrukken skulestad. I handlekorga kan ein tilpasse og dra nytte av fleksibiliteten Akademiet tilbyr på tid og stad.

Brukarrollene er tilpassa slik at ein kan ha lokale redaktørar hos kvar skule, dedikerte nettbutikkansvarlege og administratorar med full tilgang.

Prosjektleiing og webutvikling: Mediebruket
Webdesign: Rein Design
Lansert: 25. mai 2018

Gå til Akademiet →