Nettside med søk i 5 millioner oppføringar i offentleg register

For eiga rekning laga Mediebruket landets første opne og gratis teneste for søk på alle offentlege data i Aksjonærregisteret: aksjeeiere.no.

Seinare er tenesten utvida med data for fleire år, og inneheld rundt 10 millionar oppføringar.

Vi har søkjemotoroptimalisert nettstaden, og har i lang tid lege øvst på Google sine søkjeresultat når ein googlar «aksjonærregisteret».

Sjå flere referanser →

Utvalt funksjonalitet på akskjeeiere.no

Sjå også

Ta kontakt om de ønskjer kontaktinformasjon til referansepersonar.

Dette er eksempel på ei løysing vi har laga for ein offentleg innkjøpar, og er berre ein av mange hundre internettløysingar og -verktøy utvikla av Mediebruket. Sjå fleire eksempel på leveransar til offentlege innkjøparar.

Vi har utvikla og står for drift, support og vedlikehald av fleire hundre heimesider og andre internettbaserte verktøy og løysingar, for både private og offentlege kundar i alle bransjar. Viss de ikkje finn eksempel på det de leiter etter her, så ta kontakt og spør oss. I dei aller fleste tilfeller kan vi då vise dykk eksempel på løysingar vi har utvikla, og som løyser behova dykkar innanfor budsjettet.

Alle Mediebruket sine leveransar av nettstader inneheld all funksjonalitet som er naudsynt for å lage og drive ein standard nettstad.

Dette inkluderer f.eks. bruk av open kjeldekode, mobiltilpassa responsiv design, høve for å legge inn ein tilnærma ubegrensa mengde tekst og bilder, vise video, enkelt søk på nettstaden, legge til brukarar med ulike roller, og gode moglegheiter til å forandre på designet m.m.. Men vi legg ikkje inn ekstra funksjonalitet dersom de ikkje har bruk for den. Dette gjer det lettare for dykk å administrere nettstaden.

Vil du vite meir?

Vi har laga eit informasjonshefte i PDF-format om Mediebruket som leverandør til offentlege innkjøparar, med ei rekke eksempler på kva vi kan levere. Legg inn epostadressa til den du ønskjer skal få tilsendt informasjonsheftet: