Nynorsk Avissenter

Nettstad med mål om å nå potensielle praktikantar

Journalist på seks månadar

Mediebruket har bygd nettsidene til Nynorsk Avissenter. Med mål om å rekruttere nye praktikantar og presentere kva dei jobbar med har vi satt opp sider om løpet, om kurs og om praktikantane.

Er du interessert i å vite meir om Nynorsk Avissenter? Les om dei her →

Kurs

Gjennom eit semester arrangerer Nynorsk Avissenter fleire kurs, ofte i samarbeid med NRK Nynorsk Mediesenter. Ettersom desse er opne for alle som jobbar i media ønska dei å lage ei oversikt over kursa på nettstaden.

Sjå kursoversikt her →