Nettstad for Hjelpelinjen

For Lotteri- og stiftelsestilsynet har Mediebruket utvikla og vedlikeheld ei lang rekke nettstader og digitale løysingar, med universell utforming, responsiv design og fleire språk, i fleire omgangar.

Sjølvtest

På nettstaden kan du teste din eigen avhengighet av pengespel.

Vil du vite meir?

Vi har laga eit informasjonshefte i PDF-format om Mediebruket som leverandør til offentlege innkjøparar, med ei rekke eksempler på kva vi kan levere. Legg inn epostadressa til den du ønskjer skal få tilsendt informasjonsheftet: