Seniornett

Omfattande nettportal med pålogging og tilgang til meir innhald for medlemmer, og sider for lokalforeningar med eigen pålogging og eigne rettigheiter for lokale redaktørar. På nettstaden er det lagt stor vekt på universell utforming slik at innhaldet skal vere mest mogleg tilgjengeleg for alle, uansett dataplattform, nettlesar og funksjonsevne.

Kunde: Seniornett Norge
Utvikling: Mediebruket
Design: Rein Design
Lansert: Mai 2017

Gå til Seniornett →
Sjå fleire referansar →