Tips – Brukertesting av nettside

FAGBLOGG 

Brukertesting er en god metode for å avdekke utfordringer med brukervennligheten til nettsiden eller den digitale løsningen. Testingen kan utføres i både stor og liten skala, og man kan gjøre det flere ganger ved ulike faser i prosjektløpet. Men hva går det egentlig ut på, og hvorfor er det så viktig?

Hva er brukertesting?

Enkelt sagt er brukertesting at flere personer går gjennom nettsiden din for å sjekke at alle linker, funksjoner og integrasjoner fungerer som det skal. Testerne sjekker om nettsiden er brukervennlig og hvorvidt innholdet er forståelig. En skal sørge for at nettsiden er lett å håndtere og at den er optimalisert for god navigering hos dine potensielle kunder. Brukertesting kan være kostnadsbesparende for både utviklingsfasen og etter lansering.

Hvorfor er brukertesting viktig?

Nettsider som ikke leverer opp til brukerens forventninger gir dårlige resultater. Brukeren vil raskt forlate nettsiden, uten å foreta seg noe. God brukertesting kan hindre at dette skjer. Underveis i brukertestingen får man tilbakemelding på om noe ikke fungerer eller om noe er ulogisk. En får vite hva som er utfordrende og samtidig muligheten til å øke kvaliteten på det ferdige produktet. Det kan være vanskelig for deg å se de samme utfordringene, fordi du er så dypt inne i prosjektet. Det er derfor nyttig å be andre om råd. Send lenke til nettsiden på testserver til ulike personer. Det kan være nyttig å sende testforespørsel til fagpersoner som er gode med web, men det aller viktigste er å be personer som ikke er superbrukere teste. På den måten sikrer du at alle finner informasjonen din på en god måte.

Det kan være vanskelig å vite om alle utfordringer eller misforståelser som kan oppstå, før lansering. Derfor kan det være fornuftig med A/B-testing etter lansering. Når du får avdekket hvor problemet ligg kan du rette opp i eventuelle feil og misforståelser som den faktiske brukeren møter, og forhåpentligvis finner kunden enkelt frem til den nyttige informasjonen etter justeringen.

Testprosessen avdekker gjerne hva som fanger brukerens oppmerksomhet og hva som dekker deres behov. Dette kan skape bedre prioriteringer og minimere risiko for å bruke unødvendig mye tid på det unyttige.

Tjenester

crossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram