Tilsette i Mediebruket

Ekspertar på design, utvikling og drift av nettstader

Våre utviklarar, webdesignarar og rådgjevarar skapar kreative løysingar for prosjektet ditt. I Mediebruket er vi opptekne av å spele kvarandre gode, og brukar kompetansen vår på tvers av fagområder for å utvikle brukarvenlege løysingar som gir deg resultata du ønskjer.

Tenester

Vi er spesialistar på å lage, drifte og vidareutvikle nettstadar, søknadssystem og andre digitale løysingar.

Eivind Eikeset Birkedal (til venstre i biletet) og Christian Vazquez Hope. Portrettfoto.

Kontor på hi sida av jorda og to nye medarbeidarar

Eivind Eikeset Birkedal og Christian Vazquez Hope vart i starten av 2024 tilsett som nye medarbeidarar i Mediebruket. Begge har solid erfaring med alle dei digitale tenestene som byrået leverer. Den eine har sin daglege arbeidsplass i Nordfjord, medan den andre bemannar avdelingskontoret «down under» inntil vidare.

Les saka →

Referansar

Sidan starten i 2009 har vi jobba med store og små prosjekt for mange hundre kundar. Her ser du eit lite utval av desse.