Om Mediebruket

Mediebruket AS er eit konsulentselskap som lagar verktøy til bruk på internett. Vi er ekspertar på skreddarsydd utvikling og drift av digitale løysingar – frå dei enklaste nettsider, eller heimesider om du vil, til avanserte logistikk- og kundebehandlingssystem, og løysingar for søknadsbehandling til både private og offentlege innkjøparar.

Slik hjelper vi deg

Vi tek alltid utgangspunkt i behova dine og dei ressursane du har til rådvelde. Første steg er at du kontaktar oss og fortel kva oppgåve du vil ha løyst. Vil du ha eit verktøy eller ein digital kanal som gjer at du sparar tid og pengar, eller som skaffar deg fleire kundar, så vil vi foreslå løysingar som hjelper deg med akkurat det. Deretter kan du bestemme deg for om dette er noko de ønskjer å investere i. Etter at vi har lagt ein plan i fellesskap set vi i gang og skreddarsyr ei løysing som gjer at du når måla dine.

Når løysinga er ferdig kan vi følgje deg vidare om du ønskjer det, og ta ansvaret for både den tekniske drifta og innhaldet. Og om du ein dag ikkje lenger har behov for tenestene våre, så står du sjølvsagt heilt fritt til å avslutte – vi har ikkje bindingstid.

Vi brenn for å lage gode digitale løysingar slik at du kan oppfylle ambisjonane dine. Kontakt oss og få eit uforpliktande tilbod.

Ei lita åtvaring: Dersom vi ikkje er brennsikre på at vi kan lage ei knallgod løysing for dine behov, så må vi takke pent nei til oppdraget, og hjelper deg gjerne vidare til andre som er ekspertar på akkurat det du treng hjelp til.

Stort nettverk av gode hjelparar

I Mediebruket kan vi levere heile produksjonskjeda innan digitale verktøy og internettbasert kommunikasjon: Strategi, programmering, multimedieinnhald, hosting, support m.m. Vi har også eit solid nettverk med underleverandørar som dekkjer alle andre tenkjelege behov innan kommunikasjon og konsulenttenester, t.d. design av logo og profil, annonsar, brosjyrar, illustrasjonar, tekst, profesjonelle foto, animasjonar, filmar, dronefilming og mykje meir.

Ein stødig samarbeidspartnar

Selskapet Mediebruket vart starta i 2009, og er ein stabil og trygg samarbeidspartnar. Vi har ein sunn økonomi, og har vore kåra som Gaselle-bedrift av Dagens Næringsliv. Sjå også vår Erklæring om samfunnsansvar.

Utviklarane i Mediebruket har tung kompetanse innan webutvikling, og har laga fleire hundre store og små nettverktøy, nettstadar og andre digitale løysingar. Dei er til ei kvar tid oppdaterte på dei nyaste teknologiane, krava og trendane. Prosjektleiarane våre har lang erfaring som nettredaktørar og internettansvarlege, og veit akkurat kva som skal til for at du skal få eit godt digitalverktøy.

Spør oss gjerne om relevante referansar i forhold til dei måla du ønskjer å nå, og dei verktøya vi foreslår å utvikle for deg. Sjekk gjerne ut desse døma: Generelle referansar og referansar frå offentlege innkjøparar.