Om Mediebruket

Mediebruket AS er eit konsulentselskap innan webbaserte verktøy. Vi er ekspertar på skreddarsydd utvikling og drift av digitale løysingar – frå dei enklaste nettsider, eller heimesider om du vil, til avanserte logistikk- og kundebehandlingssystem, nettbutikkar og bookingløysingar, til både private og offentlege innkjøparar.

Slik hjelper vi deg

Vi tek alltid utgangspunkt i behova dine og dei ressursane du har til rådvelde. Første steg er at du kontaktar oss og fortel kva oppgåve du vil ha løyst. Vil du ha eit verktøy eller ein digital kanal som gjer at du sparar tid og pengar, eller som skaffar deg fleire kundar, så vil vi foreslå løysingar som hjelper deg med akkurat det. Deretter kan du bestemme deg for om dette er noko de ønskjer å investere i. Etter at vi har lagt ein plan i fellesskap set vi i gang og skreddarsyr ei løysing som gjer at du når måla dine.

Når løysinga er ferdig kan vi følgje deg vidare om du ønskjer det, og ta ansvaret for både den tekniske drifta og innhaldet. Og om du ein dag ikkje lenger har behov for tenestene våre, så står du sjølvsagt heilt fritt til å avslutte – vi har ikkje bindingstid.

Vi brenn for å lage gode digitale løysingar slik at du kan oppfylle ambisjonane dine. Kontakt oss og få eit uforpliktande tilbod.

Tenester og produkt

  • For skreddarsydde løysingar i WordPress og Ruby On Rails, nettstadar, logistikksystem m.m., ta kontakt med Mediebruket og fortel oss om behova dykkar.
  • Er du på jakt etter enkle og rimelege ferdigløysingar kan det hende ein nettstad basert på ferdigmal i 123press er noko for dykk.
  • Vi kan også tilby skreddarsydde system for behandling av søknadar gjennom vår merkevare Stiftio. Ta kontakt og fortel oss om behova, så kan vi sende deg eit framlegg til løysing.

Medlemsskap og sertifisering

Stort nettverk av gode hjelparar

I Mediebruket kan vi levere heile produksjonskjeda innan digitale verktøy og internettbasert kommunikasjon: Strategi, programmering, multimedieinnhald, hosting, support m.m. Vi har også eit solid nettverk med underleverandørar som dekkjer alle andre tenkjelege behov innan kommunikasjon og konsulenttenester. Fleire av dei deler vi lokaler med i Kommunikasjonshuset Riksvegfem i Førde, der ei rekkje ulike bedrifter leverer t.d. design av logo og profil, annonsar, brosjyrar, illustrasjonar, tekst, profesjonelle foto, filmar og mykje meir.

Ein stødig samarbeidspartnar

Selskapet Mediebruket vart starta i 2009, og vil vere ein stabil og trygg samarbeidspartnar for deg. Vi har ein sunn økonomi, og vart i 2015 kåra som Gaselle-bedrift av Dagens Næringsliv.

Utviklarane i Mediebruket har tung kompetanse innan webutvikling, og har laga fleire hundre store og små nettverktøy, nettstadar og andre digitale løysingar. Dei er til ei kvar tid oppdaterte på dei nyaste teknologiane, krava og trendane. Prosjektleiarane våre har lang erfaring som nettredaktørar og internettansvarlege, og veit akkurat kva som skal til for at du skal få eit godt digitalverktøy.

Spør oss gjerne om relevante referansar i forhold til dei måla du ønskjer å nå, og dei verktøya vi foreslår å utvikle for deg. Sjekk gjerne ut desse døma: Generelle referansar og referansar frå offentlege innkjøparar.

JOBBE HOS MEDIEBRUKET?

Vi har aukande oppdragsmengde, og er alltid på jakt etter flinke folk.

Se ledige stillingar

KVARDAGEN HOS MEDIEBRUKET

@mediebruket på Instagram

Responstida til Mediebruket er utruleg kort. Når eg lurar på noko får eg raskt forståeleg svar. Om det oppstår eit problem er det viktig for oss å få dette retta opp raskt, det hjelper Mediebruket oss med. Dei viser også stor vilje til å hjelpe oss med utbetringar, og er lette å be. Eg vil anbefale andre å bruke Mediebruket.

Randi IndrebøFaglærar, NRK Nynorsk mediesenter