Tenester

Vi er spesialistar på å lage, drifte og vidareutvikle nettsider, søknadssystem og andre digitale løysingar. Vi kan også hjelpe med å lage innhaldet, i tekst, bilete og grafikk. I samarbeid med Maksimer kan vi også tilby eksperthjelp til digital marknadsføring og søkjemotoroptimalisering.