Jobb i Mediebruket

Mediebruket AS er eit konsulentselskap som utviklar nettsider og andre digitale løysingar. Våre tilsette har kompetanse innan webutvikling, webdesign, prosjektleiing og rådgjeving innan digitale tenester.

Du er velkomen til å sende ein open søknad til Mediebruket. Les litt på desse nettsidene om kva vi driv med, og send nokre ord og CV til jobb@mediebruket.no. Fortel kva du har gjort i livet som du trur kan vere til nytte hjå oss. Har du spørsmål må du gjerne kontakte kven du vil av dei tilsette.