Aktuelt

Mediebruket har opna kontor i Bergen

– Mediebruket har fleire store og viktige kundar i Bergen og nabokommunane. Denne delen av Vestland er ein viktig marknad for oss, og vi tykkjer derfor det er naturleg for oss å vere til stades her, seier Guro Bryn Høgheim.

Gert Vaartjes er ny senior webutviklar i Mediebruket

Mediebruket har gleda av å ønskje Gert Vaartjes (44)  velkomen som ny senior webutviklar og medeigar. Gert kjem frå stillinga som Developer Advocate i Highsoft AS i Vik i Sogn. 
Kart med pil frå Norge til USA.

Forseinka support i veke 18

Frå måndag 29. april til fredag 3. mai 2019 er alle tilsette i Mediebruket på vestkysten av U.S.A., i ei tidssone 9 timar etter norsk tid. Dette gjer at vi desse dagane ikkje har høve til å svare telefonen i norsk kontortid, og svartida kan bli lengre enn normalt i dei andre kanalane.

Gutenberg, WordPress sin nye editor

, ,
WordPress planlegg å lansere ein ny editor, med namnet Gutenberg. Kva har du i vente?
SIGNERTE STOR AVTALE: Desse skal gjere fysiske nøklar overflødige på Forsvarsbygg sine mange tusen overnattingsplassar. F.v.: Terje Sørbø fra Mediebruket, John-Einar Jakobsen frå Forsvarsbygg (på Skype i bakgrunnen), Rune Viken fra INTIN, og frå Forsvarsbygg: Cecilie Jentoft, Lisbeth Engebregtsen og Stein Sætersdal. Fotograf var Hanne Thomassen frå Forsvarsbygg, og ho kan skimtast til høgre på skjermen i bakgrunnen.

Mediebruket har nøkkelrolle i storkontrakt med Forsvarsbygg

, ,
Smarthusleverandøren Intin i Førde har sett saman ei leverandørgruppe, som består av Mediebruket, Låssenteret, Danalock og El-Proffen.
Bernt Jacobsen Standal

Mediebruket styrkar seg på webutvikling, webdesign og prosjektleiiing

,
To dyktige nye medarbeidarar i Mediebruket er klare til å ta i mot bestillingar på nye nettsider og andre internettbaserte løysingar.
Min logg-lærlingar Foto: Roy Sunde, Rein Design

Full kontroll på læreperioden med «Min logg»

,
Lokalt samarbeid skapte tidssparande digitalt verktøy som gjev oversikt over lærlingane og oppgåvene dei gjer.
Selje-side i dataskjerm, Eigedomsmekling Sogn og Fjordane

Eigedomsmekling Sogn og Fjordane vann innovasjonspris for selje-løysing utvikla av Riksvegfem

,
I vår vann Pål Anders Kårstad frå Eigedomsmekling Sogn og Fjordane prisen i kategorien “årets innovasjon innan eigedomsmekling” under Gullmegleren 2017. Denne løysinga har Mediebruket og Rein Design vore med på å lage.

Aktuelt

Mediebruket har opna kontor i Bergen

– Mediebruket har fleire store og viktige kundar i Bergen og nabokommunane. Denne delen av Vestland er ein viktig marknad for oss, og vi tykkjer derfor det er naturleg for oss å vere til stades her, seier Guro Bryn Høgheim.

Gert Vaartjes er ny senior webutviklar i Mediebruket

Mediebruket har gleda av å ønskje Gert Vaartjes (44)  velkomen som ny senior webutviklar og medeigar. Gert kjem frå stillinga som Developer Advocate i Highsoft AS i Vik i Sogn. 
Kart med pil frå Norge til USA.

Forseinka support i veke 18

Frå måndag 29. april til fredag 3. mai 2019 er alle tilsette i Mediebruket på vestkysten av U.S.A., i ei tidssone 9 timar etter norsk tid. Dette gjer at vi desse dagane ikkje har høve til å svare telefonen i norsk kontortid, og svartida kan bli lengre enn normalt i dei andre kanalane.

Gutenberg, WordPress sin nye editor

, ,
WordPress planlegg å lansere ein ny editor, med namnet Gutenberg. Kva har du i vente?
SIGNERTE STOR AVTALE: Desse skal gjere fysiske nøklar overflødige på Forsvarsbygg sine mange tusen overnattingsplassar. F.v.: Terje Sørbø fra Mediebruket, John-Einar Jakobsen frå Forsvarsbygg (på Skype i bakgrunnen), Rune Viken fra INTIN, og frå Forsvarsbygg: Cecilie Jentoft, Lisbeth Engebregtsen og Stein Sætersdal. Fotograf var Hanne Thomassen frå Forsvarsbygg, og ho kan skimtast til høgre på skjermen i bakgrunnen.

Mediebruket har nøkkelrolle i storkontrakt med Forsvarsbygg

, ,
Smarthusleverandøren Intin i Førde har sett saman ei leverandørgruppe, som består av Mediebruket, Låssenteret, Danalock og El-Proffen.
Bernt Jacobsen Standal

Mediebruket styrkar seg på webutvikling, webdesign og prosjektleiiing

,
To dyktige nye medarbeidarar i Mediebruket er klare til å ta i mot bestillingar på nye nettsider og andre internettbaserte løysingar.
Min logg-lærlingar Foto: Roy Sunde, Rein Design

Full kontroll på læreperioden med «Min logg»

,
Lokalt samarbeid skapte tidssparande digitalt verktøy som gjev oversikt over lærlingane og oppgåvene dei gjer.
Selje-side i dataskjerm, Eigedomsmekling Sogn og Fjordane

Eigedomsmekling Sogn og Fjordane vann innovasjonspris for selje-løysing utvikla av Riksvegfem

,
I vår vann Pål Anders Kårstad frå Eigedomsmekling Sogn og Fjordane prisen i kategorien “årets innovasjon innan eigedomsmekling” under Gullmegleren 2017. Denne løysinga har Mediebruket og Rein Design vore med på å lage.