Aktuelt

Norske avisredaktørar ønskjer å bruke meir ressursar på nettet

I ei større nettundersøking som Mediebruket har gjennomført i norske aviser våren 2009, har enkelte resultat utkrystallisert seg etter at 73 avisredaktørar og nettansvarlege i aviser no har svart. Her er det dei svarte.

Ulike typar vertskap på sosiale nettstader

,
Etter ein del prøving og feiling med nettstader med brukarskapt innhald, først og fremst Origo.no, har eg gjort ein del erfaringar med ulike måtar å utøve vertskapet på. Her er det eg har konkludert med hittil.

Aktuelt

Norske avisredaktørar ønskjer å bruke meir ressursar på nettet

I ei større nettundersøking som Mediebruket har gjennomført i norske aviser våren 2009, har enkelte resultat utkrystallisert seg etter at 73 avisredaktørar og nettansvarlege i aviser no har svart. Her er det dei svarte.

Ulike typar vertskap på sosiale nettstader

,
Etter ein del prøving og feiling med nettstader med brukarskapt innhald, først og fremst Origo.no, har eg gjort ein del erfaringar med ulike måtar å utøve vertskapet på. Her er det eg har konkludert med hittil.