Aktuelt

Mediebruket hjelpte Førdefestivalen med sosiale medier

Vi har hatt gleda av å administrere sosiale medier for Førdefestivalen 2009, og å dekke Førdekonferansen.

Norske bedriftsledere fornøyde med eget nettsted

, ,
Norske bedriftsledere er stort sett fornøyde med nettstedet sitt, men de færreste oppdaterer innholdet daglig. Det viser en undersøkelse Mediebruket har gjennomført.

- Dagleg kontakt med lesarane på nettet er svært viktig, meiner dei nettansvarlege. Sjefredaktørane er ikkje heilt overtydd om det same.

I samband med utviklinga av forretningsplan for firmaet Mediebruket våren 2009 har eg sendt ut ei spørjegransking til norske avisredaktørar, direktørar og nettansvarlege. Her er svara dei gav.

Norske avisredaktørar ønskjer å bruke meir ressursar på nettet

I ei større nettundersøking som Mediebruket har gjennomført i norske aviser våren 2009, har enkelte resultat utkrystallisert seg etter at 73 avisredaktørar og nettansvarlege i aviser no har svart. Her er det dei svarte.

Ulike typar vertskap på sosiale nettstader

,
Etter ein del prøving og feiling med nettstader med brukarskapt innhald, først og fremst Origo.no, har eg gjort ein del erfaringar med ulike måtar å utøve vertskapet på. Her er det eg har konkludert med hittil.