Når eg har halde førelesingar om bruk av sosiale medier for organisasjonar og bedrifter får eg ofte spørsmål om korleis dei bør moderere kommentarar som kjem på f.eks. bedriftsblogg. Mitt svar er at det lettaste er å lage synlege retningsliner på forumet/bloggen, slik at når nokon går over streken så kan de vise til brot på reglane.

Les blogginnlegg med framlegg til reglar.

IT-forum Sogn og Fjordane sin Teknologikonferanse vart avvikla 23. og 24. september 2009, og Mediebruket var blant føredragshaldarane. Her er litt materiell frå konferansen:

PRESENTASJONAR (PDF):

FOTO:
Foto tekne av Arild Nybø, mediebruket.no

BLOGGING:
Eva 2.0 om konferansen

TWITTER:
Twittring med #itsfj

FACEBOOK:
it-forum Sogn og Fjordane

Tysdag 22. september heldt eg føredrag om sosiale medier for Samarbeidsrådet for landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane. Dei som deltok kan nedanfor finne lenkjene til dei viktigaste teneste som vart omtala:


Facebook – la brukarane finne deg på Facebook, og del godbitar med dei og venene dine. Inviter til tilskipingar, fanesaker osv.

Origo.no (med lokalsoner og mange tusen temasoner som du finn via søk og når innlegg dukkar opp på lokalsonene). Her kan du blogge, dele bilete, skrive innlegg på soner eller eigen profil, marknadsføre hendingar i kalenderen og bygge ein krets. Torget på NRK Sogn og Fjordane er mykje det same (men her er brukarane ofte anonyme, og det er mange usaklege kommentarar.)

YouTube – del video med heile verda og lim dei inn på bloggen og på Facebook..

Flickr – del foto med heile verda.

MySpace – mykje brukt for å dele kulturproduksjon i lyd og video.

LinkedIn – legg ut CV’en, meld deg inn i relevante fagnettverk. Del det du publiserer i andre nettverk, t.d. blogg.

Twitter – mikroblogging. Finn autoritetar på ditt fagfelt, og bygg opp eit verdsomfemnande nettverk. Del faglege tips og erfaringar. Bruk gjerne engelsk, og følg andre før du prøver sjølv.

Blogger.com er Google si bloggeteneste. Få deg epostkonto på Gmail, bruk docs.google.com til å dele dokument og samarbeide.  WordPress er også svært utbreidd.

Digg.com, Del.icio.us og StumbleUpon – samle og del bokmerke med andre (peikarar til relevante nettstader innanfor eit fagområde).

Søkjeverktøy:

google.com/alert – søkjer på alt på nettet, eller du kan avgrense til enkelte innhaldstypar.

socialoomph.com – verktøy for å søkje i twitter-meldingar. Prøv også tweetscan.com.
Har du spørsmål? Skriv dei gjerne nedanfor, så skal du få svar raskt, eller kontakt meg her.

Meir inspirasjon:

Her er 100 andre sosiale medier. Sjekk dei ut, og søk på emne eller personar du er interessert i.

Og her er fleire argument for kvifor du bør lære deg sosiale medier. Vil du ha endå meir? Sjekk ut denne sida.

I eit enkeltståande føredrag vert det ikkje høve til å gå i djupna på strategiar. Føredraget er meint som inspirasjon for å setje seg ytterlegare inn i fenomenet «sosiale medier». Strategi er tema på eit heildagskurs som eg skal halde seinare i år. Men for dei som vil kome i gang med å lage ein strategi for bruk av sosiale medier i jobben, kan eg tilrå Chris Brogan sin blogg.

Klikk her for å laste ned ein komprimert versjon av førelesinga.

Mediebruket fekk det gledelege oppdraget med å opprette og drive ei sone for Førdefestivalen 2009 på Origo.no: fordefestival.origo.no for å gje publikum, artistar og andre besøkande høve til å dele minne og tankar frå festivalen. Sona vart oppretta i festivalveka, og dagen etter festivalen var det over 100 bilete og 25 innlegg på sona. Det er bra for å vere ein såpass ung nettstad.

Vi har også hatt oppdraget med å dekke Førdekonferansen 2009 for festivalen, og å opprette og drive Twitter-tenesta twitter.com/fordefestival under festivalen. Twitter-tenesta fekk raskt kring 100 medlemmer, og fleire av deltakarane på festivalen sende meldingar. Frå før har festivalen ei gruppe på Facebook, og saman med dei offisielle nettsidene til Førdefestivalen gjer dette at merksemda kring festivalen vert mangedobla.

Nettadressene til dei sosiale mediene vart trykt opp og delt ut på kort i visittkortstorleik under festivalen, og det vart i tillegg hengt opp plakatar med oppmoding om å bruke dei sosiale mediene. Neste år vil truleg bruken av slike medier vere endå meir innarbeidt enn i år, og dermed bidra til endå meir «buzz» kring festivalen.