Folka

I Mediebruket jobbar vi tverrfagleg. Teamet vårt er ein kombinasjon av utviklarar, designarar og prosjektleiarar.

Bernt Jacobsen Standal Portrett

Bernt Jacobsen Sandal

Senior utviklar
bernt@mediebruket.no

Håvard Grimelid Portrett

Håvard Grimelid

Teknisk leiar
havard@mediebruket.no

Oda Holmelid Sandvik Portrett

Oda Holmelid Sandvik

Senior webdesignar
oda@mediebruket.no

Christian Vasquez Hope Portrettfoto

Christian Vazquez Hope

Digitalrådgjevar
christian@mediebruket.no

Eivind Eikeset Birkedal Portrettfoto

Eivind Eikeset Birkedal

Senior prosjektleiar
eivind@mediebruket.no

Arild Finne Nybø Portrett

Arild Finne Nybø

Dagleg leiar
arild@mediebruket.no

Guro Bryn Høgheim Portrett

Guro Bryn Høgheim

Senior prosjektleiar

I permisjon