Samfunns­ansvar

Mediebruket AS deltar aktivt i lokalsamfunnet og regionen der vi har hovedkontor.

SAMFUNNSANSVAR

Hvordan bidrar vi?

Vi har en uttalt og innarbeidet holdning til at vi skal bidra til at stedet der medarbeiderne våre bor og jobber er en god plass å være.

I tillegg skal vi bidra til at barn og unge, i hele landet, øker sin digitale forståelse og med det kan håndtere sin egen rolle bedre i det digitale samfunnet.

Sponsing

Våren 2019 gikk vi inn som partner og sponsor for det idealistiske prosjektet til IKT Norge: Lær Kidsa Koding! Dette er en frivillig bevegelse, og tiltaket vil hjelpe de unge til å ikke bare bli bevisste brukere, men også skapere med teknologien som verktøy.

Bedriften bidrar også fast økonomisk til det brede idrettsarrangementet Bystien Førde Opp og var sponsor for European Weightlifting Championship in Førde 2016. Vi sponser også driften av nettsidene til to idealistiske e-sport-klubber.

«Paying it forward»

Det viktigste er kanskje at vi har en transparent bedrift, og holder dørene open for alle som ønsker å komme på besøk for å få råd og lære. Vi har hatt flere titalls besøk fra gründere og andre etablerere som ønsker råd og veiledning, og fra ungdom som ønsker å utdanne seg innen vår bransje.

Lærlinger og traineer

Vi har også tatt inn utplasseringselever og studenter fra ungdomsskule og yrkesskule, som har fått opplæring og arbeid hos oss i kortere og lengre perioder. I 2020 tok vi inn to nyutdannede personer gjennom programmet Framtidsfylket trainee, og en lærling fra videregående skule.

Sier «nei» til uetiske prosjekt

Vi holder i tillegg den etiske fanen høyt, og takker konsekvent nei til oppdrag for kunder dersom forretningsmodellen deres eller sluttproduktet de ber om er i strid med våre etiske og moralske verdier og/eller lovverket.

Dugnad

Medarbeidere bidrar på faglige og næringslivsrettede konferanser og i nettverk lokalt og nasjonalt med ulønnet innsats. Vi har blant annet vert aktivt med i styret for IT-forum Sogn og Fjordane, der en av de viktige oppgavene er å se til at alle innbyggerene i fylket får tilgang til raskt internett.

Bedriften holder også sporadisk gratis kurs for privatpersoner, f.eks har vi holdt flere kurs i bruk av sosiale medier for pensjonister i Seniornett Førde, og kurs for å hjelpe de til å håndtere den digitale hverdageb bedre.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram