Dette bør du ha i en digital strategi

I jobben med den digitale markedsføringen ønsker du gjerne å vite hvor du best skal prioritere tid og penger. Før vi går inn på hva du bør ha i en digital strategi, skal vi se nærmere på hva en digital strategi er, og hvorfor den er viktig.

Hva er en digital strategi

I arbeidet med en strategi handler det om å sette seg mål, legge en plan, prioritere mulige tiltak og ta viktige beslutninger som skal hjelpe deg å nå dine mål. I en digital strategi gjøres akkurat det samme, bare at målene tar utgangspunkt i tiltakene som skjer på digitale plattformer og salget som foregår der. For å lage en god strategi må du se på situasjonen i dag, sammenlignet med hvor du ønsker å være, og tette gapet mellom. Når du har denne forståelsen kan du begynne å sette opp tiltakene som skal ta deg til det ønskede målet.

Hvorfor bør du ha en digital strategi

Uten en plan på budsjett og tiltakene som gjennomføres kan ting virke overveldende. Det blir vanskeligere å holde styr på hva som skal gjøres når, hvilke prioriteringer som gjøres på ulike stadier av året og viktige hendelser kan raskt bli glemt. Med strategien tilgjengelig kan du hele tiden gå tilbake for å vurdere om du er på rett vei, eller om endringer må gjøres. Samtidig får du en strukturert oversikt over budsjettet fordelt utover året. Inntekter kan dermed vurderes fortløpende opp mot kostnader.

Dette må du ha i en digital strategi

Vi trekker frem 8 punkter som bør være med i den digitale strategien. Disse er:

1. Mål – Hvor skal du?

Her må du svare på hvor du ønsker å komme, altså hvor skal du. Hva er det overordnede målet til bedriften din. Målet oppfylle gjerne kravet om SMART: 

Specific – Det må være et konkret mål. Hva er det som forventes, hvorfor er det viktig, hvem er det som er involvert, hvor kommer det til å skje og hvilke restriksjoner er tilstede

Measurable – Målet må være målbart, og kriterier må settes for hvordan fremdrift skal måles.

Attainable – Målet må være realistisk og oppnåelig for ditt team å oppfylle.

Relevant – Målet må være viktig for organisasjonen og være knyttet til en kjerneprosess

Timely – Målet må ha en tidsangivelse for når det skal være nådd.

2. KPIer (Key performance indicator) 

KPIer er måleenheter som indikerer om bedriften er på rett vei når det kommer til det overordnede målet og strategier. Dette kan hjelpe deg å indikere om du er på rett kjøl eller ei. Dette kan være vekst i markedsandeler, vekst i omsetning eller for eksempel vekst i salget gjennom Google Ads.

3. Ansvarsfordeling – Hvem gjør hva?

Ansvarsfordelingen i den digitale strategien er viktig. Hvem gjør hva, og hvem har ansvar for de ulike kanalene. Det sørger for at hver aktivitet gjennomføres.

4. Målgruppe og segmenter

Spesifiser hvem målgruppen er, og del dem inn i segmenter. På den måten kan vurderingen av riktig aktivitet for rett kanal oppleves enklere, avhengig av hvor målgruppen og de ulike segmentene forholder seg.

5. Strategi – Prioriteringer av tiltak og aktiviteter

Hvordan skal du nå målene og KPIene? Identifiser tiltak som hjelper deg å nå målene og sett gjerne opp prioriteringer med de beste tiltak for din organisasjon og bransje.

6. Taktikk – Planen for den gitte perioden

Dette er veikartet som skal vise dine konkrete aktiviteter og mindre steg innenfor en avgrenset tidsperiode. Taktikk er gjerne en spesifikk plan eller metode med oppgaver som skal hjelpe deg å nå dine KPIer.

7. Utførelse – Når skal de ulike aktivitetene gjennomføres?

Hvilke måneder skal de ulike aktivitetene gjennomføres og prioriteres. Når skal budsjettet være høyest, og når skal det ene produktet eller tjenesten prioriteres ovenfor det andre?

8. Kontroll – Spor dine resultater

Nådde du målene som ble satt? Fra start av må du sørge for å måler de ulike tiltakene slik at du underveis og til slutt kan se etter fremgang eller om tiltak må justeres for å oppnå enda bedre resultater i forhold til målene du har satt.

Slik kan du vurdere tiltakene

Vurderingen av tiltak kan være utfordrende, og da hjelper det å bruke disse tre faktorene når du vurderer de ulike tiltakene:

1. Potensiale – Hvordan er dagens situasjon, og hvor stort potensial har det utvalgte tiltaket?
2. Implementering – Er det et tid- og/eller ressurskrevende tiltak?
3. Effekt – Hvilken effekt forventer du å få av tiltaket?

Gjennomføring av digital strategi

Alt kan ikke gjøres med en gang, så tiltaker må prioriteres. Enten du velger å starte med SEO, sosiale medier eller innholdsproduksjon. Når tiltakene er implementert er du nødt å kontinuerlig forbedre resultatene. Et tiltak er aldri perfekt før lansering, men du ønsker å starte med et godt utgangspunkt. Verdien ligger i å forbedre resultatene litt etter litt, over tid. Dette gjelder de aller fleste tiltak,  enten det er den nye nettsiden, Google Ads-kontoen, Facebook-annonsering, SEO eller annet.