Prosjektleiing og strategi

Nettsida er gjerne det fremste verktøyet ditt i markedsføringa, og ansiktet til bedrifta di. Derfor er det viktig at nettsida har eit fint og brukarvenleg design, på same tid som den er teknisk solid og driftsikker.

PROSJEKTLEIING

Din eigen prosjektleiar

I gjennomføring av prosjekt tilbyr vi ein prosjektleiar som hjelper til med strategi og rådgjeving i alle fasar av prosjektet. Prosjektleiar har ansvaret for å følge deg opp. Det betyr at ho eller han skal sørge for at leveransen og gjennomføringa vert gjort på ein god måte, slik at du som kunden sin representant også har innsikt, forståing og kontroll.

DIGITAL STRATEGI

Ein god strategi er viktig

For å ta ein sterk markedsposisjon bør du legge ein god digital strategi. Usikker på kva du skal satse på for vidare vekst? Vi jobbar tett saman med deg for å legge ein god digital strategi slik at bedrifta di er synleg i dei rette kanalane.
Les meir om digital strategi
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram