Digitale løysingar

Vi bruker den nyaste teknologien til å utvikle digitale løysingar og verktøy som effektiviserer drifta di. Dess meir krevjande, dess meir spennande tykkjer vi oppdraga er.

Ei nettside kan vere mykje meir enn einvegskommunikasjon og fellesnemnaren for alle prosjekta våre er at vi skreddarsyr løysinga til deg og dine behov. Døme på kva vi har utvikla finn du under Referansar.

Om du har ein idé og lurer på kor du skal begynne kan du kontakte oss, vi rådgjer deg vidare. Vi stiller dei riktige spørsmåla og tek gjerne eit forprosjekt om vi ser at det er lurt.

Nokre eksempel på kva vi har utvikla

Min logg-lærlingar Foto: Roy Sunde, Rein Design

Min logg

Opplæringskontora skal sikre at lærlingar i dei mange ulike medlemsbedriftene gjennomfører hundrevis av oppgåver i høve læreplanen. For å kvalitetssikre at opplæringa skjer etter nasjonale læreplanar ønskja Bilbransjens opplæringskontor at vi utvikla eit digitalt loggsystem som gir betre oversikt for alle partar.

I Min logg kan lærlingane logge oppgåver raskt og enkelt. Lærlingen, lærebedrifta og opplæringskontoret kan enkelt sjå kva læreplanmål lærlingen manglar øving i.

Les meir om prosjektet

Akademiet.no

Integrasjon mot administrasjonssystemet til Norges største private vidaregåande skule

Akademiet er Norges største private vidaregåande skule og har eit breidt utval av studier fordelt på 12 vidaregåande skular, 9 privatistskular og nettstudier. Mediebruket har levert ei omfattande nettside der elevane enkelt kan sette opp eit «skreddarsydd» studieløp tilpassa sine ønskjer og behov..

I prosessen har vi mellom anna utvikla ein integrasjon mellom WooCommerce og deira interne administrasjonssystem slik at faga til ei kvar tid er oppdaterte. Vi har også utvikla ein integrasjon mellom Gravity Forms og administrasjonssystemet slik at nye søknadar på vidaregåande skule kjem direkte inn i dei interne systema til Akademiet.

Bookingløysing som organiserer aktivitetane på land for cruisepassasjerar

Den mektige Briksdalsbreen er ein del av Jostedalsbreen Nasjonalpark og trekkjer kvart år til seg 300.000 gjester frå heile verda. For Oldedalen Skyss AS har vi utvikla ei bookingløysing som organiserer aktivitetane på land for cruisepassasjerar som skal inn til breen. I løysinga kan ein legge inn informasjon om passasjerane; hensyn ein må ta med tanke på matallergiar, hjelpemiddel, transport og vidare.

inPark

Overvakingsløysing for parkeringsplassar

For inPark har vi utvikla ei overvakingsløysing for parkeringsplassar, som kommuniserer med sensor på parkeringsplassen. Applikasjonen viser ledige og opptatte plassar, kor lenge kvar bil har stått parkert med meir. Løysinga lagrer og indekserer titusenvis av daglege hendelsar.

Bookingløysing som organiserer aktivitetane på land for cruisepassasjerar

Den mektige Briksdalsbreen er ein del av Jostedalsbreen Nasjonalpark og trekkjer kvart år til seg 300.000 gjester frå heile verda. For Oldedalen Skyss AS har vi utvikla ei bookingløysing som organiserer aktivitetane på land for cruisepassasjerar som skal inn til breen. I løysinga kan ein legge inn informasjon om passasjerane; hensyn ein må ta med tanke på matallergiar, hjelpemiddel, transport og vidare.

Framtidsfylket.no

Rekrutteringsportal for Sogn og Fjordane

Framtidsfylket jobbar for næringslivet i Sogn og Fjordane og har som oppgåve å vise fram arbeidsplassane fylket har å by på, og vere ein felles rekruttering- og kommunikasjonsplatform. Vi har utvikla rekrutteringsportalen til Framtidsfylket med «Mi side»-funksjonalitet, der sluttbrukarar kan legge inn CV og laste opp vedlegg, søke på stillingar, og der arbeidsgivar kan bruke same system til å lyse ut stilling og behandle søknader.

Typisk prosjektløp

4 steg til ny løysing

 • Uforpliktande samtale

   

  Du tek kontakt med oss heilt uforpliktande. Vi høyrer på dine ønskjer, stiller spørsmål og kjem med innspel, alt etter kva mål du har. Når mål og ønskjer er kartlagt leverer vi eit tilbod til deg.

 • Forprosjekt / estimering

   

  Viss det i samtalen viser seg å vere ein stor jobb kan vi avtale å utføre eit mindre forprosjekt. Det hjelper deg å få oversikt over omfanget, og vi kan rådgje deg kva du bør ha med i løysinga di. Vi utfører kun forprosjekt om vi trur det vil komme deg og sluttproduktet til gode. Ved enklare nettsider treng vi ikkje forprosjekt, då starter vi rett på steg 3: design.

 • Utvikling og design

   

  Når målet for sluttproduktet er kartlagt set vi i gang med utvikling og design. Vi har tett, løpande kontakt med deg undervegs slik at vi sikrer at sluttproduktet blir slik du forventer.

 • Ferdigstilling og lansering

   

  Når du er fornøgd går vi i gang med lansering. Vi tek oss av alle tekniske oppdateringar og sikrer at løysinga di fungerer til ei kvar tid.

Kontakt oss for ei uforpliktande samtale

Vi vil gjerne høyre frå deg om du har ein spennande idé på gang.

E-post: post@mediebruket.no
Sentralbord: 57 82 19 00

Å vere god på nett krev systematisk arbeid.

Bjørn LeirdalRådgjevar, Lotteri og stiftelsestilsynetlottstift.no