Nettsider

Nettsida er gjerne ditt fremste verktøy i markedsføringa, og ansiktet til bedrifta di. Derfor er vi opptekne av at nettsida di har eit godt og brukarvenleg design, på same tid som den er teknisk solid og driftsikker.

Ei nettside som bygger merkevara di

Med ei samling av utviklarar, webdesignerar og prosjektleiarar og rådgjevarar med lang erfaring som webredaktørar skaper vi eit produkt som gjer merkevara di endå sterkare. Vi ønsker at du byggjer ein sterk markedsposisjon, og grunnlaget legg du på nettsida. Med ein kombinasjon av flott design og strategisk tenking skaper vi ei nettside som gir deg og kundane dine meirverdi.

Du kan redigere nettsida sjølv, eller be oss om hjelp

Responsivt design tilpassa alle skjermstørrelsar

Trygge oppdateringar og sikkerheitssertifikat

Inga bindingstid – sei opp når du vil

Korleis skal nettsida di sjå ut?

Saman kjem vi fram til kva som passer best for di verksemd, og skreddarsyr nettsida til ditt behov. Eksempel på hva vi har utvikla finner du under referansar.

Rimeleg temabasert løysing

Av erfaring veit vi at bedrifter har ulike preferansar til kva nettside dei ønsker seg. Ein del nyoppstarta og små bedrifter har eit avgrensa budsjett å bruke på nettside, og treng gjerne i første omgang berre ei enkel og billig nettside med mindre avanserte løysingar. Derfor tilbyr vi rimelege nettsider utvikla med eit fleksibelt tema i botnen. Nettstaden er responsiv og innhaldet tilpassar seg både mobil-, nettbrett- og PC-skjerm. Sidan vi startar med eit tema og nesten modular som er enkle å tilpasse, brukar vi mindre tid enn på nettstadar som skal byggast opp frå grunnen.

Skreddarsydd nettstad

Med ei skreddarsydd løysing kan du få alt nøyaktig slik du ønskjer, ned til den aller minste detalj. Slike løysingar krev mer arbeid for teamet med webdesigner, webutviklar og prosjektleiar. Resultatet av dette er ei unik løysing, skreddarsydd for deg og dine behov.

Kvifor skal du velje akkurat oss?

Mediebruket er eit teknologibyrå. Med oss som partnar får du ei tverrfagleg, gjennomtenkt og skreddarsydd digital løysing. Vi ønsker å hjelpe bedrifter og organisasjonar med å nå forretningsmåla sine, og saman kan vi gjere nettopp dette.

Korleis vi jobbar

I Mediebruket jobbar vi tverrfagleg. Teamet er ein kombinasjon av utviklarar, webdesignerar og rådgjevarar med tung erfaring som webredaktørar. Du som kunde får ein prosjektleiar du forheld deg til og som du enkelt kan ta kontakt med. Vi er glad i hyppig og rask kommunikasjon, og nyttar oss av verktøy som Airtable og Basecamp, for planlegging og gjennomføring av arbeidet med din nye nettstad, og dokumentasjon av arbeidet som er gjort.

Hosting og support

Vi tar hand om vedlikehald, og oppdateringar av programvara som nettsida er bygd på. Inkludert i hostingavtalen er tilgang til vår supportkanal. Vi svarar raskt og gir deg den beste kundeservicen.

Er det noko anna vi kan hjelpe deg med?