Nettsider

Å vere synleg på nett er viktig. Vi er opptekne av brukarvenleg og godt design som fungerer, samtidig som nettsidene sjølvsagt skal vere teknisk solide og driftssikre.

Vi kan levere alt frå enkle nettsider, med kun kontaktinformasjon, til nettsider med avanserte integrasjonar. Døme på kva vi har utvikla finn du under Referansar.

Responsive nettsider

Tilpassa alle einingar

Alle nettsider vi leverer er i responsiv design som gjer at innhaldet tilpassar seg breidda på nettlesaren. Nettsida vil dermed vere like brukarvenleg på ein liten mobil som på ein stor dataskjerm.

Stilreint webdesign

I tråd med din visuelle profil

Nettsida er ofte det første kunden din kjem til, og her er det viktig å gi eit godt førsteinntrykk. Vi hjelper deg med å prioritere innhald og få fram bodskapen din. Riktig og profesjonelt design er viktig for å skille deg frå konkurrentane.

Statistikk over aktiviteten på sida di

Med Google Analytics kan du sjå kva kundane er mest interessert i på nettsida di, ved å sjå på korleis dei beveger seg rundt og kor lenge dei er på kvar side. Ved hjelp av denne innsikta kan ein forbetre og spisse nettsida, og bli betre kjend med kundane.

Universell utforming

Alle skal kunne bruke nettsida di

I Norge set nye forskrifter krav til universell utforming på alle nettstadar. Målet er at alle skal kunne bruke dei digitale tenestene, uavhengig av funksjonsevne. Mediebruket har lang erfaring med dette, blant andre for Lotteri- og stiftelsestilsynet som vart nominert til prisen «Årets statlege nettstad».

Tryggleik

Trafikken til og frå nettsida di blir kryptert

Vi installerer SSL-sertifikat på alle nettsider vi leverer. Dette gjer at all trafikk mellom nettstaden og brukaren vert kryptert, og dermed hindrer at uvedkomande skal kunne få tilgang til informasjonen som vert sendt til eller frå nettsida. SSL-sertifikatet gir deg også betre rangering hos Google, som dermed reknar nettstaden som trygg. I tillegg hjelper vi til med å optimalisere nettstaden for å gje best mogleg synlegheit hos søkjemotorane.

Wordpress

Verdas mest utbreidde publiseringssystem

Webutvikling med verdas mest utbreidde publiseringssystem gjev deg full friheit i dag og i framtida. WordPress er vi ekspertar på i Mediebruket, og med dette fleksible systemet i botnen har vi skreddarsydd alle slags nettstadar.

Prosessen

4 steg til ny nettside

 • Uforpliktande samtale

   

  Du tek kontakt med oss heilt uforpliktande. Vi høyrer på dine ønskjer, stiller spørsmål og kjem med innspel til kva du bør ha med på nettsida di, alt etter kva mål du har. Når mål og ønskjer er kartlagt leverer vi eit tilbod til deg.

 • Forprosjekt / estimering

   

  Viss det i samtalen viser seg å vere ein stor jobb kan vi avtale å utføre eit mindre forprosjekt. Det hjelper deg å få oversikt over omfanget, og vi kan rådgje deg kva du bør ha med i løysinga di. Vi utfører kun forprosjekt om vi trur det vil komme deg og sluttproduktet til gode. Ved enklare nettsider treng vi ikkje forprosjekt, då starter vi rett på steg 3: design.

 • Utvikling og design

   

  Når målet for sluttproduktet er kartlagt set vi i gang med utvikling og design. Vi har tett, løpande kontakt med deg undervegs slik at vi sikrer at sluttproduktet blir slik du forventer.

 • Ferdigstilling og lansering

   

  Når du er fornøgd med nettsida di lanserer vi den på ønska domenenavn. Du får opplæring slik at du kan oppdatere tekstar og bilder sjølv, i tillegg til ei skriftleg rettleiing. Om du står fast er vi ikkje langt unna. Vi tek oss av alle tekniske oppdateringar og sikrer at nettsida fungerer til ei kvar tid.