Søknadssystemer

Mediebruket tilbyr skreddersydde verktøy bygd på velprøvd teknologi til behandling av søknader.

Verktøyet lar deg motta søknader med vedlegg gjennom de ordinære nettsidene deres, eller sider på et av deres underdomener på Mediebruket sine sikre servere. I èn og samme løsning kan du både ta i mot og ferdigbehandle søknadene. Søknadsløsningene passer de fleste som trenger en plattform for mottak og behandling av søknader.

Mediebruket leverer alt fra helt enkle søknadsskjemaer, til mer avanserte skjema med ulike brukere og roller. Søknadsløsningen kan settes opp med skreddersydd prosessflyt for behandling av søknadene, tildeling og varsling, rapportering, arkivering og historikk.

Mediebruket AS har spesialisert seg på skreddersydd utvikling og drift av søknadsbehandlingsløsninger til store og små fond og stiftelser. De største systemene håndterer søknader for flere hundre millioner kroner. Men veien fram til det som i dag er robuste og effektive systemer, tilpasset hver enkelt kunde, har vært lang, humpete og lærerik.

> Se referanseprosjekter og les mer om hvordan Mediebruket har løst utfordringene for store og små stiftelser

Bruker du lang tid på behandling av søknader?

Er det utfordrande å sortere og gjennomgå søknadene?

Er du usikker på om alle saker blir ivaretatt, og bruker du mye tid på å dobbeltsjekke?

Slik trenger det ikke være…

Bilde av kontoransatt med store søknadsbunker.
Bilde av kontoransatt som slapper av med beina på bordet der det står bærbar datamaskin.

Effektiv søknadshåndtering med vår søknadsløsning

Den prosessen bedriftene eller stiftelsene bruker flere uker på, kan ved hjelp av vår løsning gjøres på et par dager.

I våre søknadsløsninger kan du håndtere alt i ett system, med trinnvis behandling om du vil, helt fra mottatt søknad til innvilget/godkjent eller avslått søknad. Regneark og epost blir overflødig. Hver søknadshåndteringsløsning vi leverer er unik, og spesielt tilpasset hver enkelt kunde. Men felles for alle er at man samler alle oppgavene som en søknadsbehandler skal gjøre i ett og samme system. Dette gjør flyten for behandling mer oversiktlig og ryddig.

Velprøvd system

Eksempel på det vi har levert er søknadsskjemaer for innsending og behandling av jobbsøknader, søknader om pengestøtte fra stiftelser eller bedrifter som driver sponsorvirksomhet, søknad om å bli antatt til utstilling m.m.

Blant de større kundene vi har satt opp og drifter søknadsbehandlingsløsninger for er Sparebanken Vest, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, Statens Kunstutstilling Høstutstillingen, Sparebankstiftinga i Fjaler, Norsk Fotografisk Fond, Nasjonalmuseet, Framtidsfylket og Sunnfjord Energi.

Vi setter også opp løsninger for påmeldingsskjema med betaling, f.eks.. påmelding og betaling til motbakkeløpet Bystien Førde Opp, med eksport av lister for import i Emit (ETiming).

> Se referanseprosjekter og les mer om hvordan Mediebruket har løst utfordringene for store og små stiftelser

Eksempel på andre tjenester Mediebruket har utviklet og drifter finner du under Referanser.

Ta gjerne direkte kontakt med Arild

Foto av Arild Finne Nybø. Fotograf: Endre Erdal.

Arild Finne Nybø

Daglig leder og senior rådgiver

eller med Guro

Guro Bryn Høgheim

Senior prosjektleder / webrådgiver

Jeg er veldig positiv til jobben Mediebruket har gjort for oss, de har vært tilpasningsdyktige og flinke til å snu seg rundt etter hvert som problemstillinger har dukket opp.

Giske EggenProsjektleder for samfunnsansvar, Sparebanken Vestlottstift.no