Mediebruket AS har spesialisert seg på skreddersydd utvikling og drift av søknadsbehandlingsløsninger til store og små fond og stiftelser. De største systemene håndterer søknader for flere milliarder kroner. Men veien fram til det som i dag er robuste og effektive systemer, tilpasset hver enkelt kunde, har vært lang, humpete og lærerik.

Mediebruket har gjennom Framtidsfylket sitt traineeprogram tilsett Martine Oddvarsdotter Myren (23) frå Haukedalen i Førde som webrådgjevar trainee, og Thomas Hafstad (21) frå Førde som trainee innan marknadsføring.

Ei digital infotavle er nyttig på mange vis. No tilbyr Mediebruket oppsett og drifting av infotavler til våre nettstadkundar.

Vanja Birkelid (25) frå Naustdal tykkjer sjølv ho har fått draumejobben. For som webkonsulent i Mediebruket får ho brukt alle deler av kompetansen sin.

– Mediebruket har fleire store og viktige kundar i Bergen og nabokommunane. Denne delen av Vestland er ein viktig marknad for oss, og vi tykkjer derfor det er naturleg for oss å vere til stades her, seier Guro Bryn Høgheim.

Mediebruket har gleda av å ønskje Gert Vaartjes (44)  velkomen som ny senior webutviklar og medeigar. Gert kjem frå stillinga som Developer Advocate i Highsoft AS i Vik i Sogn. 

Frå måndag 29. april til fredag 3. mai 2019 er alle tilsette i Mediebruket på vestkysten av U.S.A., i ei tidssone 9 timar etter norsk tid. Dette gjer at vi desse dagane ikkje har høve til å svare telefonen i norsk kontortid, og svartida kan bli lengre enn normalt i dei andre kanalane.

WordPress planlegg å lansere ein ny editor, med namnet Gutenberg. Kva har du i vente?

Smarthusleverandøren Intin i Førde har sett saman ei leverandørgruppe, som består av Mediebruket, Låssenteret, Danalock og El-Proffen.

To dyktige nye medarbeidarar i Mediebruket er klare til å ta i mot bestillingar på nye nettsider og andre internettbaserte løysingar.