Mediebruket har gjennom Framtidsfylket sitt traineeprogram tilsett Martine Oddvarsdotter Myren (23) frå Haukedalen i Førde som webrådgjevar trainee, og Thomas Hafstad (21) frå Førde som trainee innan marknadsføring.

I vår vann Pål Anders Kårstad frå Eigedomsmekling Sogn og Fjordane prisen i kategorien “årets innovasjon innan eigedomsmekling” under Gullmegleren 2017. Denne løysinga har Mediebruket og Rein Design vore med på å lage.

På den nye søketenesta aksjeeiere.no kan du no få utlista alle som var aksjonærar i alle selskap registrert i det norske aksjonæregisteret ved årsskiftet 2014/2015.

Det finnes mange gode gratisverktøy på nettet til å utføre redigere bilder som du skal bruke på nettsiden din eller dele i sosiale medier. Her vårt beste tips.

Nye undersøkelser presentert i B2B Web Usability Report 2015 gir deg verdifull innsikt i hva nettsiden din bør inneholde for å oppnå kredibilitet hos potensielle kunder, og hvordan aktiviteten din i sosiale medier påvirker kunden i kjøpsfasen.

Domenenavnet ditt er identiteten din på nettet, og det å velge riktig kan ofte være like vanskelig som det er viktig. Et godt domene er vesentlig for hvor lett det er å huske deg og viktig for en god plassering i søkemotoren. Vi har satt sammen noen tips for å gjøre det lettere for deg å velge riktig.

Responsivt design (mobiltilpassa design) betyr at ei nettside responderer korrekt uansett kva enhet som viser sida. Nettsida er med andre ord like brukarvenleg på mobil og nettbrett som på PC. I ein kvardag der nettet blir sjekka til alle døgnets tider – på reise, på butikken, i bilen – på nettbrettet, mobilen og PC, så er det viktig at du veit at sida di er god nok uansett kva størrelse brukaren har på skjermen sin. Det veit du om du har ei responsiv nettside.

I mange publiseringsverktøy for nettsider er det lagt inn begrensning på størrelsen på bilder. Her er en enkel og gratis metode for å minske størrelsen på bildene.

Når du skal ha ny nettside vil du få spørsmål om du ynskjer ei unik skreddarsydd side eller om du vil at sida di skal byggast på ein ferdigutvikla mal. Kva er meint med det spør du kanskje, korleis kan du vite kva du bør bestille?

Søkemotoroptimalisering (SEO) handlar om å gjere sida di meir synleg, eller heve rangeringa via organiske søk (i motsetnad til betalte søk).